Coronavirus

Coronavirus

Nieuws

Versoepelingen

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, U zult het ongetwijfeld vernomen hebben maar bij dezen voor u uiteengezet. Versoepelingen per 18 februari De pauzes hoeven we niet langer te spreiden over de

Positieve leerlingen

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoem, Afgelopen week ontvingen wij van in iedergeval twee ouders een afwezigheidsbericht van hun kinderen in verband met een positieve Coronatest. Vanochtend is juf Feyza ook positief

Corornamaatregelen opening school

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Na drie weken vakantie mogen we uw kind weer op school ontvangen. Zoals u uit de persconferentie heeft kunnen vernemen gelden dezelfde maatregelen als voor de

Huiswerkbegeleiding en zelftesten

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, In dit bericht doe ik u twee mededelingen. Huiswerkbegeleiding Eerder heb ik u bericht dat we voornemens waren begin december 2021 te starten met het geven

Coronamaatregelen

Beste ouders/verzorgers,   Assalamoe alaikoem,   Het coronavirus gaat voorlopig niet weg. Het aantal besmettingen is in de maand november fors gestegen, helaas ook onder kinderen. Voor kinderen is het

Mondkapjes en zelftesten

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,   Mondkapjes   Van één ouder heb ik een bericht ontvangen over het dragen van mondkapjes en het doen van zelftesten. Leerkrachten hebben meer berichten hierover

Update Coronarichtlijnen

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,   De scholen voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs blijven open. Dat heeft het kabinet besloten op advies van het OMT. Wel gaan

Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Vandaag is een nieuw OMT-advies gegeven en kabinetsbesluit genomen voor scholen. Er is expliciet aangegeven dat ouders en/of verzorgers de school niet meer in mogen komen,

Hervatting onderwijs op school

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem Morgen zal voor de meeste groepen het onderwijs op school weer hervat worden in shaa Allah. De situatie wat betreft ouders in de school blijft