Corornamaatregelen opening school

Corornamaatregelen opening school

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Na drie weken vakantie mogen we uw kind weer op school ontvangen. Zoals u uit de persconferentie heeft kunnen vernemen gelden dezelfde maatregelen als voor de vakantie.

Kortheidshalve verwijs ik naar de link waar dit overzichtelijk is weergegeven: https://www.rijksoverheid.nl/bin…o-vo-10-jan.pdf In het vertrouwen op een goed en veilig wederzien verblijf ik,

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer