Hervatting onderwijs op school

Hervatting onderwijs op school

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Morgen zal voor de meeste groepen het onderwijs op school weer hervat worden in shaa Allah. De situatie wat betreft ouders in de school blijft van kracht zoals die voorheen was, namelijk alleen de ouders van kleuters betreden de school en mogen hun kind tot aan de deur van het klaslokaal brengen. Andere ouders betreden alleen op afspraak de school.

Gezien de stijging van het aantal besmettingen verzoeken we u met klem in school een mondkapje te dragen. Blijf bij gezondheidsklachten die wijzen op een mogelijke coronabesmetting a.u.b. thuis.

Barakallahoe fiekoem voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer