Hervatting onderwijs op school

Hervatting onderwijs op school

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Morgen zal voor de meeste groepen het onderwijs op school weer hervat worden in shaa Allah. De situatie wat betreft ouders in de school blijft van kracht zoals die voorheen was, namelijk alleen de ouders van kleuters betreden de school en mogen hun kind tot aan de deur van het klaslokaal brengen. Andere ouders betreden alleen op afspraak de school.

Gezien de stijging van het aantal besmettingen verzoeken we u met klem in school een mondkapje te dragen. Blijf bij gezondheidsklachten die wijzen op een mogelijke coronabesmetting a.u.b. thuis.

Barakallahoe fiekoem voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer