Hervatting onderwijs op school

Hervatting onderwijs op school

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Morgen zal voor de meeste groepen het onderwijs op school weer hervat worden in shaa Allah. De situatie wat betreft ouders in de school blijft van kracht zoals die voorheen was, namelijk alleen de ouders van kleuters betreden de school en mogen hun kind tot aan de deur van het klaslokaal brengen. Andere ouders betreden alleen op afspraak de school.

Gezien de stijging van het aantal besmettingen verzoeken we u met klem in school een mondkapje te dragen. Blijf bij gezondheidsklachten die wijzen op een mogelijke coronabesmetting a.u.b. thuis.

Barakallahoe fiekoem voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer