Hervatting onderwijs op school

Hervatting onderwijs op school

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Morgen zal voor de meeste groepen het onderwijs op school weer hervat worden in shaa Allah. De situatie wat betreft ouders in de school blijft van kracht zoals die voorheen was, namelijk alleen de ouders van kleuters betreden de school en mogen hun kind tot aan de deur van het klaslokaal brengen. Andere ouders betreden alleen op afspraak de school.

Gezien de stijging van het aantal besmettingen verzoeken we u met klem in school een mondkapje te dragen. Blijf bij gezondheidsklachten die wijzen op een mogelijke coronabesmetting a.u.b. thuis.

Barakallahoe fiekoem voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer