Nieuwe leerling

Ik wil mijn kind aanmelden, neem aub contact met mij op:

* Let op! Voor aanmelding is vereist dat uw kind minimaal 3 jaar oud is.

Aanmelding

leder kind dat zich thuis voelt op Al-Iman en in wiens onderwijsbehoefte wij kunnen voorzien, is welkom op onze school. Wilt u kijken of onze school past bij uw kind? Dan kunt u een afspraak maken voor een informatief gesprek en/of rondleiding. Dit kan telefonisch of via het digitale formulier onderaan de pagina. Hieronder zetten we beknopt de aanmeldprocedure uiteen.

Nieuwe vierjarige leerling
 • Aanmeldingsfase: Bevestiging van de start van het aanmeldingsproces.
 • Wachtlijst: Als na uw aanmelding blijkt dat er geen plek beschikbaar is op onze school, ontvangt u een e-mail met daarin de vervolgstappen. Deze stappen zijn gebaseerd op de voorkeur die u heeft aangegeven in het aanmeldformulier op onze website, met betrekking tot plaatsing op de wachtlijst in het geval er geen beschikbare plekken zijn.
 • Informatiefase: Als er plaats is of zodra er plaats vrijkomt, nemen we contact met u op voor aanvullende informatie.
 • Onderzoeksfase: We beoordelen hoe we het beste aan de behoeften van uw kind kunnen voldoen, inclusief externe warme overdracht met VVE en andere betrokkenen.
 • Intakefase: Bij een positieve beoordeling nodigen we u uit voor een intakegesprek.
 • Wenfase: Na een positief intakegesprek plannen we een wenperiode.
 • Startfase: Officiële inschrijving van uw kind na succesvolle afronding van de voorgaande fasen.
Zij-instroom
 • Aanmeldingsfase: Bevestiging van de start van het aanmeldingsproces.
 • Wachtlijst: Als na uw aanmelding blijkt dat er geen plek beschikbaar is op onze school, ontvangt u een e-mail met daarin de vervolgstappen. Deze stappen zijn gebaseerd op de voorkeur die u heeft aangegeven in het aanmeldformulier op onze website, met betrekking tot plaatsing op de wachtlijst in het geval er geen beschikbare plekken zijn.
 • Informatiefase: Als er plaats is of zodra er plaats vrijkomt, ontvangt u informatie over het inwinnen van gegevens bij de huidige school van uw kind.
 • Onderzoeksfase: Dit omvat een uitgebreide beoordeling door middel van externe warme overdracht met de huidige school en eventuele andere betrokkenen, gevolgd door intern overleg om zorgvuldig te bepalen of onze schoolomgeving aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van uw kind.
 • Intakefase: Bij een positieve beoordeling nodigen we u uit voor een intakegesprek om de plaatsing van uw kind te bespreken.
 • Startfase: De inschrijving van uw kind wordt voltooid en uw kind start bij Al Iman, afhankelijk van de uitkomsten van de voorgaande fasen.
Taalcentrum

Als uw kind de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheerst, zal het niet genoeg van ons onderwijs kunnen profiteren en verwijzen we u naar het Taalcentrum. Wanneer na verloop van tijd de leerkracht van het Taalcentrum oordeelt dat uw kind klaar is om het reguliere basisonderwijs te kunnen volgen, kunt u zich bij ons melden.

VVE op Al Iman

VVE staat voor Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, waar voorschoolse educatie wordt aangeboden met een VVE-programma. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE. Hoewel er grote nadruk ligt op de taalontwikkeling en het wegwerken van een eventuele taalachterstand, is VVE bedoeld voor alle kinderen. Het is gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel de taal- en cognitieve ontwikkeling als ook de sociale, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.

Wij maken gebruik van het VVE-programma Piramide. Met deze methode:

 • ontwikkelen kinderen zich door te spelen en te leren;
 • verkennen kinderen vanuit een veilige leeromgeving een thema;
 • krijgen kinderen grip op de wereld om hen heen;
 • wordt een stevige basis gelegd waarvan de kinderen de vruchten plukken in het vervolg van het basisonderwijs.

Naast het Piramide-programma krijgen onze kleuters tweemaal per week godsdienstles en wekelijks een gymles van een vakleerkracht.

Al Iman werkt samen met Saffana’s kindercentrum.

Welkomstboekje
Welkomstboekje
Bekijk Document