Ouderbetrokkenheid

Bekijk de video over ouderbetrokkenheid

Onze tien criteria van Ouderbetrokkenheid

  1. We hebben een heldere visie op samenwerking met ouders.
  2. We betrekken ouders actief bij het schoolbeleid.
  3. Ouders zijn van harte welkom!
  4. Ouders en leraren werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen.
  5. Met ouders worden gesprekken gevoerd vanuit gelijkwaardigheid, met respect voor ieders rol.
  6. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en spreken elkaar hierop aan.
  7. Ouders hebben via Ouderportaal toegang tot het leerlingendossier
  8. We staan open voor verbetersuggesties en eventuele klachten van ouders.
  9. Ouders zijn aanwezig bij de startgesprekken en op de andere samen afgesproken contactmomenten.
  10. Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd.