Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Vorige week hebben de leden van de leerlingenraad eindelijk kunnen stemmen over wie er nu voorzitter, penningmeester, tijdbewaker, notulist en algemeen lid wordt. De verdeling is

Lees meer

Aanmelding voortgezet onderwijs

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Assalaamoe alaikoem, Uw kind zit in het laatste schooljaar van de basisschool en is zich hoogstwaarschijnlijk volop aan het oriënteren op het voortgezet onderwijs. Het is echter

Lees meer

Terug naar school

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), De wintervakantie is alweer ten einde. Wij hopen dat u en uw kind(eren) de vakantie fijn en veilig heeft doorgebracht inshaa Allah. We kijken ernaar uit

Lees meer

Te laat komen

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), We merken helaas de laatste weken op dat er nog steeds veel leerlingen buiten proportioneel te laat op school komen. We willen u met klem vragen

Lees meer

Samen sporten, ouder en kind

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Bijgaand treft u een flyer aan van talent in opleiding. Zij organiseren elke zaterdagochtend diverse sporten met begeleiding. Wij verwijzen u voor meer informatie graag naar

Lees meer

Vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Vanaf vandaag starten we met het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 50 euro per leerling.

Lees meer