Vervroegde open dagen

Een aantal vo-scholen heeft hun open dagen vervroegd om een mogelijke schoolsluiting bij een nieuwe corona-uitbraak voor te zijn. Bekijk daarom nu al de geplande open dagen in jullie regio online, zodat

Lees meer

Studiedag en activiteiten De Schoor

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), In het overzicht vakantie- en studiedagen heeft u kunnen zien dat we maandag aanstaande een studiedag hebben. Om deze reden zijn de leerlingen vrij. Deze dag

Lees meer

Talentprogramma groep 7 & 8

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Assalaamoe alaikoem, De Weekend Academie biedt namens de Gemeente Almere op zaterdagen een zogeheten Talentprogramma aan voor kinderen uit groep 7 en 8. Deelname is gratis en

Lees meer

Update locatie muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), We hebben er met z’n allen alweer twee weken op zitten. De leerkrachten hebben tijdens de terugkomdagen veel werk mogen verzetten om de start van het

Lees meer

VVE-Thuis thema ‘Mensen’

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Morgen vindt alweer de volgende VVE-bijeenkomst plaats. Deze gaat over het volgende thema, ‘Mensen’. Wederom bent u van harte welkom om deel te nemen. Tijdstip en

Lees meer