Update Coronarichtlijnen

Update Coronarichtlijnen

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,
 
De scholen voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs blijven open. Dat heeft het kabinet besloten op advies van het OMT. Wel gaan er vanaf maandag 29 november extra maatregelen gelden. Die maatregelen zijn bedoeld om besmettingen sneller op te sporen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Minister Slob: ,,Het is heel belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk les op school blijven krijgen. Niet alleen omdat ze daar beter leren, maar ook voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Ik snap het goed als er zorgen zijn. Deze tijd vraagt weer veel van leraren, schoolleiders, ondersteunend personeel en ook van ouders en leerlingen. Ik begrijp het ook als scholen een paar dagen nodig hebben om de verscherpte maatregelen door te voeren. We moeten het samen doen, zodat leerlingen verantwoord naar school kunnen blijven gaan. Dat is ons gezamenlijke doel.”
 
Het kan voorkomen dat individuele scholen tijdelijk dichtgaan, omdat de lokale GGD dat adviseert. Ook kan een school tijdelijk sluiten als het fysieke onderwijs niet georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld omdat meerdere leraren in quarantaine moeten.
 
Maatregelen
Voor het primair onderwijs betekent dit:
 
  • De zogeheten ‘snottebellenrichtlijn’ wordt aangescherpt: ook kinderen met milde neusverkoudheid zoals een snotneus blijven thuis en laten zich testen bij de GGD-teststraat.
  • Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen bij de GGD. – Scholen spreiden pauzes en brengen looproutes aan om afstand te bewaren
  • Contacten tussen verschillende klassen worden zoveel mogelijk vermeden. – Waar mogelijk komen leerlingen zoveel mogelijk zelf naar school.
  • Medewerkers houden (waar het kan) 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en medewerkers.
  • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers dragen een mondkapje als zij zich door de school bewegen. In de klas mag het mondkapje af.
  • Medewerkers die niet op school hoeven te zijn, werken vanuit huis.
  • Teamdagen en vergaderingen zijn niet op school maar online.
  • Ouders of verzorgers komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.
  • Handen wassen
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.
 
Vaker zelftesten
 
Het zelftest-advies wordt aangescherpt op advies van het OMT. Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en alle medewerkers geldt: twee keer per week thuis preventief (dus zonder dat er klachten zijn) een zelftest doen. Waar nodig met behulp van ouders of verzorgers. Als de testuitslag positief is, gaan de leerling of medewerker en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen bij de GGD. Als de test negatief is, mag de leerling of medewerker naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
 
Scholen ontvangen gratis zelftesten voor hun leerlingen en personeel. Hoe dit precies gaat, en wanneer de scholen de testen ontvangen, werkt het ministerie van OCW uit in overleg met het onderwijsveld.
 
Tot zover de berichtgeving.
Met vriendelijke groet,
Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer