Huiswerkbegeleiding en zelftesten

Huiswerkbegeleiding en zelftesten

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

In dit bericht doe ik u twee mededelingen.

Huiswerkbegeleiding

Eerder heb ik u bericht dat we voornemens waren begin december 2021 te starten met het geven van huiswerkbegeleiding. Een tweetal zaken heeft roet in het eten gegooid, te weten het niet structureel gebruik mogen maken van het schoolgebouw in het weekend en de verscherpte maatregelen die hebben gemaakt dat twee van de vier docenten niet beschikbaar waren/zijn. We zullen derhalve wederom het overzicht van aanmeldingen bekijken en zoveel mogelijk leerlingen op vrijdag inplannen. Duidelijkheid over de startdatum laat nog even op zich wachten. Er is hier nauw contact over met de Weekendacademie.

Zelftesten (op vrijwillige basis!)

In een eerder bericht heb ik gecommuniceerd dat de zelftesten door het Ministerie beschikbaar gesteld zullen worden. Deze gratis zelftesten zijn vrijdagmiddag geleverd en worden maandag aanstaande uitgedeeld. Ik verzoek u uw kind twee keer per week thuis te laten testen. Voor de zekerheid, dus ook als er geen klachten zijn. Dit testadvies geldt voor iedereen, dus ook voor medewerkers en leerlingen die gevaccineerd zijn. Leerlingen doen de zelftest thuis, eventueel met hulp van de ouders/verzorgers.

Ik hoop u langs deze weg voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer