Gouden cirkel

De “gouden cirkel” is een simpel, maar krachtig model waarmee we eenvoudig in kaart brengen waarom we ergens in geloven, hoe we dit geloof realiseren en wat het bewijs hiervan is. In steeds meer beleidsstukken trachten we de indeling van de hoofdstukken hierop te baseren. We beantwoorden dan eerst de Waarom-vraag middels onze visie. Vervolgens wordt toegelicht Hoe we onze visie in de praktijk brengen. Afsluitend wordt ingegaan op de Wat-vraag. Ook onze kwaliteitsgroepen zijn conform deze werkwijze op- en ingericht.

Een helder Waarom?

De Gouden cirkel van Sinek neemt bij ons op school een belangrijke positie in ten opzichte van ons denken en handelen. Het begint namelijk allemaal met helderheid. Je moet weten waarom je doet wat je doet. Als niet duidelijk verwoord kan worden Waarom iets gedaan wordt, kan niet verwacht worden dat de medewerkers bereid zijn te volgen. Om te kunnen inspireren, moet je Waarom helder zijn. Alles wat je zegt en alles wat je doet, moet onderschrijven wat je gelooft. Een Waarom is puur een geloof. Meer is het niet. Als je niet weet waarom, kun je ook niet weten hoe.

Een gedisciplineerd Hoe?

Wanneer eenmaal bekend is waarom iets gedaan wordt, is het de vraag hoe het gedaan wordt. Het Hoe omvat de handelingen die je verricht om dat geloof te realiseren. Het Hoe omvat ook de waarden of principes die leidend zijn voor Hoe het doel tot leven wordt gebracht. Hoe de dingen gedaan worden, komt tot uiting in de systemen en processen binnen een organisatie en haar cultuur. Een organisatie die begrijpt hoe zij dingen doet en, belangrijker nog, de discipline heeft om te zorgen dat al haar medewerkers zich aan die leidende principes houden, zal haar natuurlijke krachten beter kunnen inzetten.

Een consistent Wat?

Op het Wat-niveau komt de authenticiteit tot uiting. Het Wat is het resultaat van die handelingen – alles wat je zegt en doet. Het Wat is belangrijk, omdat het het tastbare bewijs voor het Waarom is.