Coronamaatregelen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,
 
Assalamoe alaikoem,
 
Het coronavirus gaat voorlopig niet weg. Het aantal besmettingen is in de maand november fors gestegen, helaas ook onder kinderen. Voor kinderen is het ontzettend belangrijk dat de scholen open kunnen blijven. Er zijn daarom extra maatregelen genomen om scholen open te houden. Met deze brief informeren wij u over de coronamaatregelen op school, en het gebruik van zelftesten en mondkapjes voor leerlingen (in de groepen 6, 7 en 8).
 
Coronamaatregelen op school
 
Op school gelden vanaf 29 november de volgende regels:
1. Leerlingen in de groepen 6,7 en 8 dragen mondkapjes. Het dringend advies is dat leerlingen deze dragen wanneer zij in de gang lopen of naar de wc gaan.
2. Leerlingen doen thuis tweemaal per week een zelftest. Het dringend advies is dat u uw kind helpt om twee keer in de week (preventief) een zelftest af te nemen. Meer informatie hierover kunt u hieronder lezen.
3. Leerlingen met milde klachten (zoals verkoudheid) blijven nu ook thuis en laten zich testen bij de GGD. De afspraak kan gemaakt worden via 0800 – 1202 of via www.coronatest.nl als uw kind een DigiD heeft. Het hebben van een DigiD voor uw kind is erg handig, dan kunt u de uitslag makkelijker en eerder online inzien. Wordt uw kind niet getest? Dan mag uw kind pas weer naar school als hij/zij ten minste 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van bekende chronische luchtweg- of verkoudheidsklachten, astma of hooikoorts zonder koorts/benauwdheid mogen leerlingen van de basisschool wel naar school komen.
4. Ouders/verzorgers komen in principe niet de school binnen. Alleen ouders die een rol vervullen als toezichthouder mogen op school komen.
 
Meer informatie over de coronamaatregelen op school vindt u op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ond…ciaal-onderwijs.
 
Waarom tweemaal per week preventief zelftesten?
Gelukkig hebben de meeste kinderen weinig klachten als ze corona hebben. Maar daardoor is het ook niet altijd duidelijk dat ze besmet zijn. Ook met weinig klachten kunnen leerlingen elkaar besmetten met het coronavirus. Door twee keer per week preventief een zelftest te doen, kan je in de gaten houden of je toch ongemerkt besmet bent. Met ‘preventief’ wordt bedoeld dat je een zelftest doet, zonder dat je klachten hebt.
 
Zo help je verdere besmettingen in de klas en op school te voorkomen, zodat er minder klassen naar huis hoeven en het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. U wordt verzocht om uw kind te helpen om tweemaal per week preventief een zelftest te gebruiken. In de meeste gevallen zult u als ouder/verzorger de test bij uw kind afnemen; sommige kinderen zullen het na een paar keer zelf kunnen onder begeleiding. Zodra wij de zelftesten hebben ontvangen, krijgen de leerlingen deze zelftesten gratis mee van school.
 
• Heeft uw kind een positieve zelftest? Blijf thuis en maakt een afspraak bij de GGD om de testuitslag te bevestigen met een PCR-test.
• Heeft uw kind een negatieve zelftest en geen klachten? Uw kind mag naar school.
• Heeft uw kind een negatieve zelftest, maar wél (milde) klachten? Uw kind blijft thuis tot deze negatief getest is bij de GGD of 24 uur lang geen klachten heeft.
 
Mocht hier iets veranderen dan wordt u hierover geïnformeerd door de school.
 
Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Wij doen echter een dringend beroep op u om met uw kind gebruik te maken van de zelftesten, zodat het onderwijs zo veel mogelijk door kan gaan. Dit is in het belang van uw kind, zijn/haar klasgenoten, van het onderwijspersoneel en ook van u als ouder/verzorger.
 
Hulp bij zelftesten
In de flyer (https://www.lesopafstand.nl/app/…line-versie.pdf) bij deze brief leest u hoe de test werkt en wat uw kind moet doen bij een positieve of negatieve testuitslag. Deze kunt u ook vinden op de website www.zelftesteninhetonderwijs.nl. Via deze link (https://www.lesopafstand.nl/leso…-bij-zelftesten/) vindt u ook instructiefilmpjes van diverse testaanbieders voor het uitvoeren van een goede zelftest. Deze kunt u eventueel ook samen met uw kind bekijken.
 
Het is goed om vooraf met uw kind te bespreken dat het wattenstaafje een stuk minder diep de neus in hoeft dan bij een GGD-teststraat. De testafname duurt kort, voelt even niet zo prettig, maar doet zeker geen pijn. Veelgehoord geluid van leerlingen van middelbare scholen – waar de zelftest al langer wordt gebruikt – is: ‘het is niet heel fijn, maar het valt mee!’.
 
Meer informatie Meer informatie over zelftesten door leerlingen vindt u op www.zelftesteninhetonderwijs.nlen op de website van ouderorganisatie Ouders & Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten.
 
U kunt ook contact opnemen met ons als school: info@aliman.nl
 
Met vriendelijke groeten,
Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer