Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Vandaag is een nieuw OMT-advies gegeven en kabinetsbesluit genomen voor scholen. Er is expliciet aangegeven dat ouders en/of verzorgers de school niet meer in mogen komen, tenzij het niet anders kan. Helaas moet ik u berichten dat we genoodzaakt zijn u vanaf morgen te vragen de school niet meer te betreden. Dit geldt ook voor ouders van groep 1-2. Wat precies onder ‘tenzij het niet anders kan’ wordt verstaan, zullen we nader verkennen en spoedig met u delen.

Voor meer informatie verwijs ik naar de link: https://www.poraad.nl/nieuws-en-…tocollen-volgen.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer