Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Vandaag is een nieuw OMT-advies gegeven en kabinetsbesluit genomen voor scholen. Er is expliciet aangegeven dat ouders en/of verzorgers de school niet meer in mogen komen, tenzij het niet anders kan. Helaas moet ik u berichten dat we genoodzaakt zijn u vanaf morgen te vragen de school niet meer te betreden. Dit geldt ook voor ouders van groep 1-2. Wat precies onder ‘tenzij het niet anders kan’ wordt verstaan, zullen we nader verkennen en spoedig met u delen.

Voor meer informatie verwijs ik naar de link: https://www.poraad.nl/nieuws-en-…tocollen-volgen.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Activiteiten in de zomervakantie

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Nog op de valreep willen wij een aantal (sport)activiteiten met u delen welke plaatsvinden in de zomervakantie. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden.

Lees meer

Gunst, led al Adha en dank

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Gunst Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en

Lees meer