Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Vandaag is een nieuw OMT-advies gegeven en kabinetsbesluit genomen voor scholen. Er is expliciet aangegeven dat ouders en/of verzorgers de school niet meer in mogen komen, tenzij het niet anders kan. Helaas moet ik u berichten dat we genoodzaakt zijn u vanaf morgen te vragen de school niet meer te betreden. Dit geldt ook voor ouders van groep 1-2. Wat precies onder ‘tenzij het niet anders kan’ wordt verstaan, zullen we nader verkennen en spoedig met u delen.

Voor meer informatie verwijs ik naar de link: https://www.poraad.nl/nieuws-en-…tocollen-volgen.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer