Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Vandaag is een nieuw OMT-advies gegeven en kabinetsbesluit genomen voor scholen. Er is expliciet aangegeven dat ouders en/of verzorgers de school niet meer in mogen komen, tenzij het niet anders kan. Helaas moet ik u berichten dat we genoodzaakt zijn u vanaf morgen te vragen de school niet meer te betreden. Dit geldt ook voor ouders van groep 1-2. Wat precies onder ‘tenzij het niet anders kan’ wordt verstaan, zullen we nader verkennen en spoedig met u delen.

Voor meer informatie verwijs ik naar de link: https://www.poraad.nl/nieuws-en-…tocollen-volgen.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer