Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Nieuw OMT-advies en kabinetsbesluit

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Vandaag is een nieuw OMT-advies gegeven en kabinetsbesluit genomen voor scholen. Er is expliciet aangegeven dat ouders en/of verzorgers de school niet meer in mogen komen, tenzij het niet anders kan. Helaas moet ik u berichten dat we genoodzaakt zijn u vanaf morgen te vragen de school niet meer te betreden. Dit geldt ook voor ouders van groep 1-2. Wat precies onder ‘tenzij het niet anders kan’ wordt verstaan, zullen we nader verkennen en spoedig met u delen.

Voor meer informatie verwijs ik naar de link: https://www.poraad.nl/nieuws-en-…tocollen-volgen.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer