Mondkapjes en zelftesten

Mondkapjes en zelftesten

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,
 
Mondkapjes
 
Van één ouder heb ik een bericht ontvangen over het dragen van mondkapjes en het doen van zelftesten. Leerkrachten hebben meer berichten hierover ontvangen. Naar aanleiding hiervan heb ik de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) gevraagd om advies.
 
De berichten over de mondkapjes vanuit OCW zijn tegenstrijdig. In de Nieuwsbrief van hedenmorgen wordt het stellig geformuleerd. In de concept-Q&A’s en de Servicedocumenten is het een dringend advies.
 
Vanuit de AVS is hierover contact met OCW opgenomen om duidelijkheid te verkrijgen. Zodra deze er is zal ik u nader berichten.
 
Zelftesten
 
Met betrekking tot de zelftesten het volgende. In de Nieuwsbrief schrijft de minister hierover het volgende: Voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en alle medewerkers geldt: twee keer per week thuis preventief (dus zonder dat er klachten zijn) een zelftest doen. Waar nodig met behulp van ouders of verzorgers. Als de testuitslag positief is, gaan de leerling of medewerker en de rest van het gezin in quarantaine en laten zich testen bij de GGD. Als de test negatief is, mag de leerling of medewerker naar school. Dit dringende test-advies geldt voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden.
 
In het concept-servicedocument wordt het volgende opgenomen: Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, worden alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 en personeelsleden geadviseerd om zich tweemaal per week preventief te zelftesten.
 
Afsluitend
 
Los van de berichtgeving van de ouders is vanmorgen tijdens de briefing besloten dat we bovenstaande maatregelen enkel laten gelden voor volwassenen tot hier meer duidelijkheid over is. Leerlingen kunnen derhalve voorlopig nergens toe gedwongen worden, wel worden ze hiertoe gestimuleerd. Kortom, wordt vervolgd!
 
Met vriendelijke groet,
Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Absenties

Beste ouders,Salam aleikom, Enkele maanden geleden hebben wij u bericht dat u zelf de absenties in Parro kon verwerken. Wij waarderen het dat u hier gehoor aan heeft gegeven en

Lees meer

Steun Al Iman 2

Salamoe allaikom,Beste ouders, Heeft u een kind van 2, 3 en/of 4 jaar? En woont u in het omcirkelde gebied? 6km vanaf postcode 1326Steun ons via deze link: https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/310 Bij

Lees meer