Zelftesten

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

Hoewel de coronasituatie in Nederland op dit moment relatief gunstig is, blijft het testen bij klachten belangrijk. Om coronabesmettingen op school snel op te sporen en uitbraken én lesuitval te beperken zijn daarom vanuit het ministerie nog steeds zelftesten beschikbaar. Uw kind zal daarom vandaag 2 zelftesten mee naar huis krijgen.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Kwaliteitscoördinator Actief burgerschap & Schoolklimaat

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer