Zelftesten

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

Hoewel de coronasituatie in Nederland op dit moment relatief gunstig is, blijft het testen bij klachten belangrijk. Om coronabesmettingen op school snel op te sporen en uitbraken én lesuitval te beperken zijn daarom vanuit het ministerie nog steeds zelftesten beschikbaar. Uw kind zal daarom vandaag 2 zelftesten mee naar huis krijgen.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Kwaliteitscoördinator Actief burgerschap & Schoolklimaat

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer