Leerlingenraad Al Iman

Leerlingenraad Al Iman

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vorige week hebben de leden van de leerlingenraad eindelijk kunnen stemmen over wie er nu voorzitter, penningmeester, tijdbewaker, notulist en algemeen lid wordt.

De verdeling is als volgt;

  • 5/6b: Janaa > Notulist
  • 6a: Talal > Notilist
  • 7a: Imran > Tijdbewaker
  • 7b: Ayoub > Voorzitter
  • 8a: Junayd > Algemeen lid
  • 8b: Yassir > Penningmeester

De komende tijd zal de leerlingenraad een aantal punten/doelen op de agenda zetten waar gewerkt zal worden voor de rest van het schooljaar.

Ze hebben er ontzettend veel zin in!

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer