Mededeling

Mededeling

Nieuws

Mededeling

Vrijwillige ouderbijdrage

Beste ouders/verzorgers, Om zoveel mogelijk ouders nog in staat te stellen de ouderbijdrage te betalen, zal onze penningmeester dhr. Laghbili deze week weer op school zijn om de betaling contact

Mededeling

Zelftesten

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, Hoewel de coronasituatie in Nederland op dit moment relatief gunstig is, blijft het testen bij klachten belangrijk. Om coronabesmettingen op school snel op te sporen en

Mededeling

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Vorige week hebben de leden van de leerlingenraad eindelijk kunnen stemmen over wie er nu voorzitter, penningmeester, tijdbewaker, notulist en algemeen lid wordt. De verdeling is

Mededeling

Aanmelding voortgezet onderwijs

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Assalaamoe alaikoem, Uw kind zit in het laatste schooljaar van de basisschool en is zich hoogstwaarschijnlijk volop aan het oriënteren op het voortgezet onderwijs. Het is echter

Mededeling

Terug naar school

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), De wintervakantie is alweer ten einde. Wij hopen dat u en uw kind(eren) de vakantie fijn en veilig heeft doorgebracht inshaa Allah. We kijken ernaar uit

Mededeling

Te laat komen

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), We merken helaas de laatste weken op dat er nog steeds veel leerlingen buiten proportioneel te laat op school komen. We willen u met klem vragen

Mededeling

Samen sporten, ouder en kind

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Bijgaand treft u een flyer aan van talent in opleiding. Zij organiseren elke zaterdagochtend diverse sporten met begeleiding. Wij verwijzen u voor meer informatie graag naar

Mededeling

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Mededeling

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Mededeling

Nationaal schoolontbijt

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, Ook dit schooljaar doen we weer mee met Het Nationaal Schoolontbijt dat vrijdag, 11 november 2022, gepland staat. In de bijlage leest u onder andere wat