Mededeling

Mededeling

Nieuws

Mededeling

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Mededeling

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Mededeling

Nationaal schoolontbijt

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, Ook dit schooljaar doen we weer mee met Het Nationaal Schoolontbijt dat vrijdag, 11 november 2022, gepland staat. In de bijlage leest u onder andere wat

Mededeling

Werving Pleinwachtouders

Beste ouders, verzorgers, Salaam oe alleikoem, In bijgaande brief vind u een oproep voor pleintoezicht. Met vriendelijke groet, Fatiha Bousandrous

Mededeling

Herinnering schoolfotograaf morgen 

Beste ouders / verzorgers, Assalamoe alaikoum, Morgen komt de schoolfotograaf langs. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is. De fotograaf start gelijk om 08:30uur met

Mededeling

Afsluiting week tegen het pesten

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, De ‘Week tegen pesten’ is voorbij en de leerlingen hebben in de groepen veel gepraat over en activiteiten gedaan omtrent dit onderwerp. In het kader van

Mededeling

Kinderboekenweek 2022

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Woensdag 5 oktober start één van de leukste weken van het jaar, namelijk de Kinderboekenweek! Tien dagen lang staan lezen en vooral het genieten van lezen

Mededeling

Medewerking fijne leslocatie

Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikoem In dit bericht vraag ik uw medewerking voor het volgende. Start schooldag De lessen in groep 3 beginnen stipt om 8.30 uur. De kleutergroepen hebben op

Mededeling

Morgen: Nationale kraanwater dag

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Vergeet u het niet morgen: de Nationale Kraanwaterdag? Geeft u uw kind(eren) aub water of een lege drinkfles mee die ze zelf op school kunnen vullen.

Mededeling

Week tegen het pesten 2022

Beste ouders / verzorgers, Assalaam oe alaikom, Van 26 september t/m 30 september 2022 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. De slogan van de Week Tegen