Noodhulp Turkije & Syrië

Noodhulp Turkije & Syrië

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u vast ter ore is gekomen, zijn er enorm veel slachtoffers gevallen bij de ramp in Turkije en Syrië. Wij willen als school de slachtoffers ondersteunen en vragen u om ons hierbij te helpen. Wij delen met u de link van stichting Rizq. Dit is een betrouwbare organisatie die zich inzet voor verscheidene doelen, waaronder het bieden van noodhulp voor de slachtoffers in Turkije. https://bunq.me/RizQNoodhulp Doneer omwille van Allah om onze broeders en zusters te ondersteunen in hoeverre wij kunnen.

Wij vragen Allah om de gevallen slachtoffers als shaheed (martelaarschap) aan te nemen en de gewonden te genezen. Wij vragen Allah om de mensen in Turkije en Syrië genadig te zijn en van al hun lasten te ontdoen, Allahoemma amien.

Moge Allah u rijkelijk belonen.

Met vriendelijke groet,

Team Al Iman

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer