Verlenging lockdown met drie weken

Verlenging lockdown met drie weken

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

De lockdown wordt met drie weken verlengd. Na het weekend wordt meer duidelijk over de effecten van de Britse variant en dan wordt meteen bekeken of het primair onderwijs mogelijk op 25 januari toch al eerder open kan. 

Afgelopen week hebben 1700 schoolleiders uit PO en VO meegedaan aan een onderzoek. Hieruit bleek het grote en begrijpelijke dilemma waar men mee kampt, tussen het belang van de leerlingen en het belang van het team. De eigen context bepaalt sterk hoe met de schoolsluiting, de opvang van kwetsbare kinderen en de invulling van autonomie wordt omgegaan.

Op onze school verloopt het afstandsonderwijs op dit moment hamdoelilah zeer voorspoedig. We hebben heel veel geleerd van en veel verbeterd naar aanleiding van de ervaringen van de eerste scholensluiting. We zijn trots op het team en onze leerlingen!

Een aandachtspunt is echter de noodopvang. Het blijft van belang dat ouders niet onnodig een beroep doen op de noodopvang. De school heeft de regie om organiseerbaar en haalbaar het onderwijs te realiseren. Een enorme klus in een tijd van zorg en spanning. Omdat de lockdown zeker een week voortduurt vragen we ouders mee te denken over alternatieve opvang voor hun leerlingen. De leerkracht van uw kind zal u daar oplossingsgericht naar bevragen.

We zien ons wekelijks met nieuwe inzichten geconfronteerd. Dit betekent helaas dat er steeds nieuwe zorgen en onzekerheden zijn en dat ook de maatregelen vaak worden bijgesteld. Toch zien we ook veel begrip en waardering voor de keuzes en inspanningen die worden geleverd. De crisis gaat door en het is onduidelijk wanneer we erdoorheen zullen zijn. Bij de pakken neerzitten is er niet bij. Sterkte allemaal en een bemoedigende glimlach! Moge Allah ons genadig zijn en geduld schenken!  

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer