Sluiting scholen tot 8 februari

Sluiting scholen tot 8 februari

Deel nieuws

Geachte ouders,

Assalamoe alaikoem,

Zojuist is bekend geworden dat de scholen definitief gesloten blijven tot 8 februari.

Afgelopen vrijdag heb ik u bericht dat de noodopvang, in combinatie met het afstandsonderwijs en fysiek onderwijs aan kwetsbare leerlingen, voor ons een punt van zorg is. Omdat het om een week leek te gaan, hebben we alle zeilen bijgesteld. Nu het minstens 3 weken aanhoudt, scherpen we de criteria aan om het voor alle partijen werkbaar te houden.

Noodopvang is beschikbaar voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en/of voor “kwetsbare kinderen” (kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is). Ouders die hun kind voor opvang in aanmerking wensen te brengen, overleggen een werkgeversverklaring en werkrooster of ander document waaruit het gevraagde blijkt.

Wij onderscheiden vanaf dinsdag 19 januari drie hoofdcategorieën:

1. Is er in het gezin minstens één niet-werkende ouder, dan wordt het kind niet opgevangen, maar regelt het gezin de opvang zelf.

2. Is er sprake van fulltime-werkende ouders, dan komt het kind voor opvang in aanmerking op alle dagen dat beide ouders werkzaam zijn.

3. Is er sprake van parttime-werkende ouders, dan komt het kind voor opvang in aanmerking op alleen de dagen dat beide ouders werkzaam zijn. Voor de overige dagen regelt het gezin de opvang zelf.

Er is opvang op alle schooldagen, vanaf 08.45 uur tot uiterlijk 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag tot 13 uur.

Om adequaat te kunnen reageren op de nieuwe situatie zullen de leerkrachten van alle leerjaren u uiterlijk maandagmiddag hiernaar vragen. De groepsleerkracht is van alle collega’s het meest bekend met de specifieke gezinssituatie en tevens uw eerste aanspreekpunt (inzake noodopvang).

Ik hoop te mogen rekenen op uw begrip en, in het belang van alle belangen en belanghebbenden, op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer