januari 15, 2021

januari 15, 2021

Nieuws

Verlenging lockdown met drie weken

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, De lockdown wordt met drie weken verlengd. Na het weekend wordt meer duidelijk over de effecten van de Britse variant en dan wordt meteen bekeken of