Update schoolreisjes

Update schoolreisjes

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Enkele ouders hebben gevraagd naar de datum en bestemming van de schoolreisjes. De reden waarom wij u nog geen definitieve datum en bestemming hebben doorgegeven, is het feit dat er nog niet genoeg ouderbijdrage is binnengekomen om de boekingen definitief te kunnen bevestigen.

We hopen natuurlijk voor de leerlingen dat de schoolreisjes doorgang kunnen vinden. Daarom nogmaals een laatste oproep.

Hieronder vindt u de betaallink voor de vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag is vrij aanpasbaar. Mocht u nog niet betaald hebben en nu wel in de gelegenheid zijn om te kunnen en willen betalen, dan stellen wij dat zeer op prijs. Wilt u na betaling een bericht naar de leerkracht sturen met naam leerling en tenaamstelling van de gebruikte bankrekening?

Barakallahoe fiekoem voor uw medewerking.

https://www.ing.nl/particulier/b…DoXX0zaTOqHuENs

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer