maart 31, 2023

maart 31, 2023

Nieuws

Update schoolreisjes

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Enkele ouders hebben gevraagd naar de datum en bestemming van de schoolreisjes. De reden waarom wij u nog geen definitieve datum en bestemming hebben doorgegeven, is