Uitslag landelijke eindtoets

Uitslag landelijke eindtoets

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Assalaamoe alaikoem,

Vandaag heeft uw kind zijn/ haar leerlingrapportage in een gesloten enveloppe mee naar huis gekregen. Uw kind mag deze thuis in uw bijzijn openen. In de rapportage staat hoe uw kind heeft gescoord en wat het behaalde advies is. Mocht dit advies lager of gelijk zijn aan het definitieve advies, dan verandert er niks. Als het advies hoger uitvalt, wordt het intern heroverwogen. U wordt alleen uitgenodigd als het advies wordt herzien. Mocht u binnen nu en twee weken geen bericht van de groepsleerkracht hebben ontvangen, blijft het definitieve advies hetzelfde.

Wij zijn trots op onze leerlingen en wensen hen inshaAllah veel succes in hun verdere schoolloopbaan!

M.v.g. Amina Azaouagh

Interne begeleider

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer