Zomertour Talent in Opleiding

Zomertour Talent in Opleiding

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met ingang van volgende week gaat de zomertour weer verder! Tot aan de zomervakantie verschillende sport- en spelactiviteiten op twee nieuwe locaties in de Almere Stad (zie bijlage):

• Elke maandag van 15.30 – 16.30u op het Jacob v Maerlantveld (Literatuurwijk)

• Elke donderdag van 15.30 – 16.30 op het schoolplein van de Ontdekking (Noorderplassen)

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer