Zomertour Talent in Opleiding

Zomertour Talent in Opleiding

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met ingang van volgende week gaat de zomertour weer verder! Tot aan de zomervakantie verschillende sport- en spelactiviteiten op twee nieuwe locaties in de Almere Stad (zie bijlage):

• Elke maandag van 15.30 – 16.30u op het Jacob v Maerlantveld (Literatuurwijk)

• Elke donderdag van 15.30 – 16.30 op het schoolplein van de Ontdekking (Noorderplassen)

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer