Zomertour Talent in Opleiding

Zomertour Talent in Opleiding

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met ingang van volgende week gaat de zomertour weer verder! Tot aan de zomervakantie verschillende sport- en spelactiviteiten op twee nieuwe locaties in de Almere Stad (zie bijlage):

• Elke maandag van 15.30 – 16.30u op het Jacob v Maerlantveld (Literatuurwijk)

• Elke donderdag van 15.30 – 16.30 op het schoolplein van de Ontdekking (Noorderplassen)

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer