Zomertour Talent in Opleiding

Zomertour Talent in Opleiding

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met ingang van volgende week gaat de zomertour weer verder! Tot aan de zomervakantie verschillende sport- en spelactiviteiten op twee nieuwe locaties in de Almere Stad (zie bijlage):

• Elke maandag van 15.30 – 16.30u op het Jacob v Maerlantveld (Literatuurwijk)

• Elke donderdag van 15.30 – 16.30 op het schoolplein van de Ontdekking (Noorderplassen)

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer