Dank en vrije dagen

Dank en vrije dagen

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Afgelopen donderdag hebben we allen enorm genoten van de viering van Ied-al-Fitr. Langs deze weg wil ik met name, namens het gehele team, de vele hulpouders bedanken voor hun begeleiding, inzet en bijdrage. Moge Allah u hier rijkelijk voor belonen. Verder herinner ik u graag aan de komende vrije dagen in verband met Hemelvaart: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei.

Op onze vernieuwde website treft u het vakantierooster aan: https://aliman.nl/ouders/roosters/.

Een fijne voortzetting van het weekend!

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer