Dank en vrije dagen

Dank en vrije dagen

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Afgelopen donderdag hebben we allen enorm genoten van de viering van Ied-al-Fitr. Langs deze weg wil ik met name, namens het gehele team, de vele hulpouders bedanken voor hun begeleiding, inzet en bijdrage. Moge Allah u hier rijkelijk voor belonen. Verder herinner ik u graag aan de komende vrije dagen in verband met Hemelvaart: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei.

Op onze vernieuwde website treft u het vakantierooster aan: https://aliman.nl/ouders/roosters/.

Een fijne voortzetting van het weekend!

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Eid al-Fitr

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vorige schooljaar hadden we in onze vakantieplanning opgenomen dat de leerlingen vrij zouden krijgen op zowel dinsdag als woensdag vanwege Ied al Fitr. Deze planning

Lees meer

Schoolmaaltijden project

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op

Lees meer

Vrije dagen

Beste ouders,Salam aleikom, Bij deze wil ik u eraan herinneren dat uw kind vanaf vandaag t/m dinsdag 2 april vrij is vanwege Goede Vrijdag, 2e Paasdag en de geplande studiedag.

Lees meer