Dank en vrije dagen

Dank en vrije dagen

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Afgelopen donderdag hebben we allen enorm genoten van de viering van Ied-al-Fitr. Langs deze weg wil ik met name, namens het gehele team, de vele hulpouders bedanken voor hun begeleiding, inzet en bijdrage. Moge Allah u hier rijkelijk voor belonen. Verder herinner ik u graag aan de komende vrije dagen in verband met Hemelvaart: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei.

Op onze vernieuwde website treft u het vakantierooster aan: https://aliman.nl/ouders/roosters/.

Een fijne voortzetting van het weekend!

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer