Terug naar school

Terug naar school

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

De wintervakantie is alweer ten einde. Wij hopen dat u en uw kind(eren) de vakantie fijn en veilig heeft doorgebracht inshaa Allah.

We kijken ernaar uit om met de kinderen ons in te zetten voor een voorspoedig en het succesvol benutten van een laatste half jaar op school. Sommige groepen zullen zich voorbereiden op een laatste fase op de basisschool en andere werken ernaar toe om zo goed mogelijk te presteren voor een overgang naar het volgende schooljaar op Al Iman. We vragen Allah de verhevene om onze leerlingen gezondheid en succes te schenken. Ameen. We ontvangen de kinderen dan ook graag volgende week dinsdag op school. Zoals eerder met u gecommuniceerd hebben wij maandag een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij en hebben geen les.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een fijne Djoemoe’a en een goed weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer