Terug naar school

Terug naar school

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

De wintervakantie is alweer ten einde. Wij hopen dat u en uw kind(eren) de vakantie fijn en veilig heeft doorgebracht inshaa Allah.

We kijken ernaar uit om met de kinderen ons in te zetten voor een voorspoedig en het succesvol benutten van een laatste half jaar op school. Sommige groepen zullen zich voorbereiden op een laatste fase op de basisschool en andere werken ernaar toe om zo goed mogelijk te presteren voor een overgang naar het volgende schooljaar op Al Iman. We vragen Allah de verhevene om onze leerlingen gezondheid en succes te schenken. Ameen. We ontvangen de kinderen dan ook graag volgende week dinsdag op school. Zoals eerder met u gecommuniceerd hebben wij maandag een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij en hebben geen les.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een fijne Djoemoe’a en een goed weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer