Terug naar school

Terug naar school

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

De wintervakantie is alweer ten einde. Wij hopen dat u en uw kind(eren) de vakantie fijn en veilig heeft doorgebracht inshaa Allah.

We kijken ernaar uit om met de kinderen ons in te zetten voor een voorspoedig en het succesvol benutten van een laatste half jaar op school. Sommige groepen zullen zich voorbereiden op een laatste fase op de basisschool en andere werken ernaar toe om zo goed mogelijk te presteren voor een overgang naar het volgende schooljaar op Al Iman. We vragen Allah de verhevene om onze leerlingen gezondheid en succes te schenken. Ameen. We ontvangen de kinderen dan ook graag volgende week dinsdag op school. Zoals eerder met u gecommuniceerd hebben wij maandag een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij en hebben geen les.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een fijne Djoemoe’a en een goed weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Vorige week hebben de leden van de leerlingenraad eindelijk kunnen stemmen over wie er nu voorzitter, penningmeester, tijdbewaker, notulist en algemeen lid wordt. De verdeling is

Lees meer

Aanmelding voortgezet onderwijs

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Assalaamoe alaikoem, Uw kind zit in het laatste schooljaar van de basisschool en is zich hoogstwaarschijnlijk volop aan het oriënteren op het voortgezet onderwijs. Het is echter

Lees meer

Te laat komen

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), We merken helaas de laatste weken op dat er nog steeds veel leerlingen buiten proportioneel te laat op school komen. We willen u met klem vragen

Lees meer