Terug naar school

Terug naar school

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

De wintervakantie is alweer ten einde. Wij hopen dat u en uw kind(eren) de vakantie fijn en veilig heeft doorgebracht inshaa Allah.

We kijken ernaar uit om met de kinderen ons in te zetten voor een voorspoedig en het succesvol benutten van een laatste half jaar op school. Sommige groepen zullen zich voorbereiden op een laatste fase op de basisschool en andere werken ernaar toe om zo goed mogelijk te presteren voor een overgang naar het volgende schooljaar op Al Iman. We vragen Allah de verhevene om onze leerlingen gezondheid en succes te schenken. Ameen. We ontvangen de kinderen dan ook graag volgende week dinsdag op school. Zoals eerder met u gecommuniceerd hebben wij maandag een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij en hebben geen les.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een fijne Djoemoe’a en een goed weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer