Aanmelding voortgezet onderwijs

Aanmelding voortgezet onderwijs

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Assalaamoe alaikoem,

Uw kind zit in het laatste schooljaar van de basisschool en is zich hoogstwaarschijnlijk volop aan het oriënteren op het voortgezet onderwijs. Het is echter zo dat het aanmelden van leerlingen voor het voortgezet onderwijs sinds dit schooljaar is veranderd.

Doordat Almere groeit, groeit ook het aantal brugklasleerlingen. Soms melden te veel leerlingen zich aan op een school, waardoor de school niet alle leerlingen kan plaatsen. Deze leerlingen moeten dan op het laatste moment een andere school kiezen. Om dit te voorkomen kunnen ouders zich vanaf dit schooljaar aanmelden bij meerdere VO-scholen.

In de periode van 23 januari tot 3 februari vinden de laatste tussentijdse cito-toetsen plaats voor de leerlingen van groep 8. Na intern overleg wordt u vervolgens in de week van 13 februari uitgenodigd voor de definitieve adviesgesprekken. Nadat u het schooladvies heeft ontvangen kunt u uw zoon/dochter, via het digitale aanmeldformulier in DigiDoor, bij één of meerdere VO-scholen aanmelden. De inloggegevens voor het digitale aanmeldformulier krijgt uw kind volgende week maandag alvast mee naar huis.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Amina Azaouagh Intern begeleider

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer