Aanmelding voortgezet onderwijs

Aanmelding voortgezet onderwijs

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Assalaamoe alaikoem,

Uw kind zit in het laatste schooljaar van de basisschool en is zich hoogstwaarschijnlijk volop aan het oriënteren op het voortgezet onderwijs. Het is echter zo dat het aanmelden van leerlingen voor het voortgezet onderwijs sinds dit schooljaar is veranderd.

Doordat Almere groeit, groeit ook het aantal brugklasleerlingen. Soms melden te veel leerlingen zich aan op een school, waardoor de school niet alle leerlingen kan plaatsen. Deze leerlingen moeten dan op het laatste moment een andere school kiezen. Om dit te voorkomen kunnen ouders zich vanaf dit schooljaar aanmelden bij meerdere VO-scholen.

In de periode van 23 januari tot 3 februari vinden de laatste tussentijdse cito-toetsen plaats voor de leerlingen van groep 8. Na intern overleg wordt u vervolgens in de week van 13 februari uitgenodigd voor de definitieve adviesgesprekken. Nadat u het schooladvies heeft ontvangen kunt u uw zoon/dochter, via het digitale aanmeldformulier in DigiDoor, bij één of meerdere VO-scholen aanmelden. De inloggegevens voor het digitale aanmeldformulier krijgt uw kind volgende week maandag alvast mee naar huis.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

Amina Azaouagh Intern begeleider

Meer om te lezen

Absenties

Beste ouders,Salam aleikom, Enkele maanden geleden hebben wij u bericht dat u zelf de absenties in Parro kon verwerken. Wij waarderen het dat u hier gehoor aan heeft gegeven en

Lees meer

Steun Al Iman 2

Salamoe allaikom,Beste ouders, Heeft u een kind van 2, 3 en/of 4 jaar? En woont u in het omcirkelde gebied? 6km vanaf postcode 1326Steun ons via deze link: https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/310 Bij

Lees meer