Te laat komen

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

We merken helaas de laatste weken op dat er nog steeds veel leerlingen buiten proportioneel te laat op school komen. We willen u met klem vragen om hier op te letten. Wanneer dit namelijk aanhoudt, dan kunt u als ouder(s) hierop worden aangesproken door de leerkracht van uw kind(eren).

Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind op tijd aanwezig is. Bij locatie Muziekwijk gaan de deuren open om 08.20uur. De lessen starten stipt om 08.30uur (tenzij anders afgesproken). Bij locatie Stedenwijk gaan de deuren open om 08.35uur. De lessen starten stipt om 08.45uur (tenzij anders afgesproken).

We zien ook dat sommige ouders na start van de lessen net even wat langer op school blijven. Net zoals dat leerlingen te laat naar school komen, werkt het ook storend voor de groepen wanneer ouders na start van de lessen op school blijven. Ook in deze willen wij u vragen om hier op te letten.

Wij hopen dat eenieder zich aan bovenstaande kan houden, zodat wij niet genoodzaakt zijn u hierop aan te spreken. Bijgaand treft u ook ons verzuimprotocol aan zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen. De tijden die in het protocol worden gehanteerd, zijn nog de oude tijden. U kunt de tijden aanhouden zoals vermeld in dit bericht en welke ook te vinden is op onze website. Wij hopen op uw begrip en u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer