Te laat komen

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

We merken helaas de laatste weken op dat er nog steeds veel leerlingen buiten proportioneel te laat op school komen. We willen u met klem vragen om hier op te letten. Wanneer dit namelijk aanhoudt, dan kunt u als ouder(s) hierop worden aangesproken door de leerkracht van uw kind(eren).

Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind op tijd aanwezig is. Bij locatie Muziekwijk gaan de deuren open om 08.20uur. De lessen starten stipt om 08.30uur (tenzij anders afgesproken). Bij locatie Stedenwijk gaan de deuren open om 08.35uur. De lessen starten stipt om 08.45uur (tenzij anders afgesproken).

We zien ook dat sommige ouders na start van de lessen net even wat langer op school blijven. Net zoals dat leerlingen te laat naar school komen, werkt het ook storend voor de groepen wanneer ouders na start van de lessen op school blijven. Ook in deze willen wij u vragen om hier op te letten.

Wij hopen dat eenieder zich aan bovenstaande kan houden, zodat wij niet genoodzaakt zijn u hierop aan te spreken. Bijgaand treft u ook ons verzuimprotocol aan zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen. De tijden die in het protocol worden gehanteerd, zijn nog de oude tijden. U kunt de tijden aanhouden zoals vermeld in dit bericht en welke ook te vinden is op onze website. Wij hopen op uw begrip en u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Wenskaart voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Als bijlage doe ik u de wenskaart voor de voorjaarsvakantie toekomen.Ter herinnering stuur ik u ook het overzicht met de vakantie- en studiedagen. Tot dinsdag 27 februari

Lees meer

Poëzie op posters

Beste ouders, Collage Almere bestaat 10 jaar, zij verzorgen lessen over kunst en cultuur op de scholen in Almere. Om het 10 jarig bestaan te vieren, deden 1.000 leerlingen, uit

Lees meer

Dag van de Directeur

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Vandaag is het de ‘Dag van de directeur’. Wij hebben onze zeer gewaardeerde directeur in het zonnetje gezet. Moge Allah zijn inzet voor de leerlingen en de

Lees meer