Te laat komen

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

We merken helaas de laatste weken op dat er nog steeds veel leerlingen buiten proportioneel te laat op school komen. We willen u met klem vragen om hier op te letten. Wanneer dit namelijk aanhoudt, dan kunt u als ouder(s) hierop worden aangesproken door de leerkracht van uw kind(eren).

Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind op tijd aanwezig is. Bij locatie Muziekwijk gaan de deuren open om 08.20uur. De lessen starten stipt om 08.30uur (tenzij anders afgesproken). Bij locatie Stedenwijk gaan de deuren open om 08.35uur. De lessen starten stipt om 08.45uur (tenzij anders afgesproken).

We zien ook dat sommige ouders na start van de lessen net even wat langer op school blijven. Net zoals dat leerlingen te laat naar school komen, werkt het ook storend voor de groepen wanneer ouders na start van de lessen op school blijven. Ook in deze willen wij u vragen om hier op te letten.

Wij hopen dat eenieder zich aan bovenstaande kan houden, zodat wij niet genoodzaakt zijn u hierop aan te spreken. Bijgaand treft u ook ons verzuimprotocol aan zodat u alles nog eens rustig kunt nalezen. De tijden die in het protocol worden gehanteerd, zijn nog de oude tijden. U kunt de tijden aanhouden zoals vermeld in dit bericht en welke ook te vinden is op onze website. Wij hopen op uw begrip en u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer