Sluiting wegens Coronavirus (2)

Sluiting wegens Coronavirus (2)

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

De afgelopen week hebben onze leraren en onderwijsondersteuners buitengewone inspanningen verricht om alle leerlingen te voorzien van (afstands)onderwijs. Ik heb van alle groepen een evaluatie ontvangen, verhalen en suggesties gekregen. Wat een kracht, passie en dynamiek in ons team!

Maar ook aan u grootse complimenten. U heeft goed meegewerkt en veel gedaan! Ook kwamen er vragen en kanttekeningen met name waar het leerlingen betreft die niet beschikken over een computer thuis of die in een kwetsbare positie zitten. We leren van de feedback en ervaringen en proberen nieuwe oplossingen te bedenken om het de komende week nog beter te laten aansluiten.

Ik roep u op ons te blijven meenemen in alles waar u tegenaan loopt. Volgende week vrijdag zullen we u en/of uw kind nogmaals bevragen hoe het gegaan is. Uw inbreng daarbij doet ertoe om alle goede ervaringen, maar ook de uitdagingen die er dan nog liggen goed in kaart te brengen.

Het was een turbulente week. Leraren zorgen over het algemeen vooral goed voor anderen, maar ik roep hen, via dit bericht, op: zorg ook goed voor jezelf! Om de komende tijd een drijvende kracht te zijn en blijven is dat van groot belang. Uiteraard geldt dat ook voor u als ouder! Rust nu goed uit en geniet van uw weekend!

Met vriendelijke groet,
Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer