Sluiting wegens Coronavirus (2)

Sluiting wegens Coronavirus (2)

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

De afgelopen week hebben onze leraren en onderwijsondersteuners buitengewone inspanningen verricht om alle leerlingen te voorzien van (afstands)onderwijs. Ik heb van alle groepen een evaluatie ontvangen, verhalen en suggesties gekregen. Wat een kracht, passie en dynamiek in ons team!

Maar ook aan u grootse complimenten. U heeft goed meegewerkt en veel gedaan! Ook kwamen er vragen en kanttekeningen met name waar het leerlingen betreft die niet beschikken over een computer thuis of die in een kwetsbare positie zitten. We leren van de feedback en ervaringen en proberen nieuwe oplossingen te bedenken om het de komende week nog beter te laten aansluiten.

Ik roep u op ons te blijven meenemen in alles waar u tegenaan loopt. Volgende week vrijdag zullen we u en/of uw kind nogmaals bevragen hoe het gegaan is. Uw inbreng daarbij doet ertoe om alle goede ervaringen, maar ook de uitdagingen die er dan nog liggen goed in kaart te brengen.

Het was een turbulente week. Leraren zorgen over het algemeen vooral goed voor anderen, maar ik roep hen, via dit bericht, op: zorg ook goed voor jezelf! Om de komende tijd een drijvende kracht te zijn en blijven is dat van groot belang. Uiteraard geldt dat ook voor u als ouder! Rust nu goed uit en geniet van uw weekend!

Met vriendelijke groet,
Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer