Sluiting wegens Coronavirus (3)

Sluiting wegens Coronavirus (3)

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoem,

Het lag in de lijn der verwachting, toch is het verlengen van de huidige maatregelen tot de meivakantie een boodschap die stevig binnenkomt. Wij begrijpen ook dat het een logische volgende stap is om het Coronavirus in te dammen. Wat de verlenging de komende tijd werkelijk gaat betekenen voor leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolleiders kan nog niemand helemaal inschatten en zal de komende weken blijken.

Afstandsonderwijs 2.0
Op dit moment wordt leiding gegeven en onderwijs verzorgd in een crisissituatie die haar weerga niet kent. De impact van het virus grijpt diep in al onze levens. We zijn inmiddels in een situatie waarbij het afstandsonderwijs geregeld is. Dat is een goede start. Nu weten we dat de situatie veel langer gaat voortduren. Afstandsonderwijs moet verder doorontwikkeld worden. Dat maakt dat de zorgen over de kwetsbare leerlingen en leerlingen in kwetsbare of onveilige thuissituaties groter worden en ook verder aangepakt moeten worden, mogelijk met nieuwe of aanvullende oplossingen. Ook ik maak me hier zorgen over. Op onze school geven we het afstandsonderwijs vanaf komende week vorm door meer online instructielessen aan te bieden. We starten met twee dagen twee vakken die de leerkrachten live verzorgen via ‘Teams’. Vanaf week 16 zal dit verder uitgebouwd worden. Ook worden de godsdienstlessen, twee keer per week, online aangeboden. Omdat de leerkrachten de ruimte hebben de komende week hiermee te experimenteren, wordt u hier per leerjaar apart over geïnformeerd.

Ouderbetrokkenheid
Samenwerking ‘op school’ maar vooral tussen de leerkracht en de ouders wordt nog belangrijker, want het gaat ons allen te zeer aan het hart om deze kinderen tussen de wal en het schip te laten vallen. Diverse ouders zouden graag hun kinderen ook (een poosje) opgevangen willen zien. Dit kunnen we als school niet bieden binnen geldende richtlijnen. Kinderen missen hun klasgenootjes. Dat is niet fijn. We hopen de komende weken onze leerlingen door de onlinelessen steeds beter in deze behoefte te kunnen voorzien. De situatie vraagt om een meer ontwikkelde aanpak. Hier wordt aan gewerkt.
Ik realiseer me terdege dat u veel ballen in de lucht houdt. U runt uw huishouden, draagt zorg voor het realiseren van onderwijs aan uw kind(eren) en moet uw kind gedurende de hele dag vermaken. Bedankt voor uw betrokkenheid en inzet. Ik waardeer dit enorm. Veel sterkte gewenst in de weken die gaan komen.

Met vriendelijke groet,
Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer