Sluiting wegens Coronavirus (1)

Sluiting wegens Coronavirus (1)

Deel nieuws

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem,

Hiermee wil ik u informeren over de meest recente actualiteiten.

Sluiting school
Vandaag heeft het kabinet bepaald dat alle scholen in Nederland worden gesloten met ingang van maandag 16 maart 2020. De maatregel duurt in elk geval tot en met maandag 6 april 2020. Dit betekent dat wij de komende drie weken geen onderwijs verzorgen in de school.

Vitale functies
Al Iman blijft in ieder geval de komende weken uitsluitend geopend en toegankelijk voor het personeel. Kinderen van wie beide ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep worden in ieder geval de komende twee dagen op school opgevangen. Mocht uw kind onverhoopt last hebben van griepverschijnselen (verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts), dan dient u uw kind thuis te houden. Kinderen met klachten die tóch op school komen, wordt de toegang geweigerd. Er is een lijst beschikbaar van de vitale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/ond…-beroepsgroepen Bent u werkzaam in een vitaal beroep, neem dan zo spoedig mogelijk contact op via Parro of administratie@aliman.nl.

Afstandsonderwijs
Zoals wij eerder berichtten, zal het team de komende dagen mogelijkheden onderzoeken om thuisonderwijs of onderwijs op afstand te organiseren. Omdat afstandsonderwijs nog (relatief) onbekend terrein is, zal dit een uitdaging zijn. Met de hulp van Allah en daarna de competenties van onze collega’s gaan we deze uitdaging niet uit de weg!
U wordt hieromtrent morgen nader geïnformeerd.

Er komen enorme uitdagingen en onzekerheden op ons af. We zullen er keihard aan moeten trekken om zaken op de rit te krijgen. Hierbij is samen werken, kennis delen en waar het kan gebruik maken van ICT van groot belang. Met de hulp van Allah zullen we deze beproeving gezamenlijk doorstaan. Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Namens het team
K. Mouhmouh

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer