Postitief geteste leerkrachten

Postitief geteste leerkrachten

Deel nieuws

Beste ouder, Assalamoe alaikoem,

Maandag a.s. start het nieuwe schooljaar en start ook uw kind op onze school. Helaas is de leerkracht van uw kind, juf Siham, positief getest en zal ze bij de start van het schooljaar nog niet aanwezig kunnen zijn. Naast juf Siham zijn nog een zestal collega’s positief getest en om die reden ook niet op school, met als gevolg dat er voor verschillende groepen een oplossing moet worden gezocht. We vragen u daarom uw kind dinsdag en woensdag nog thuis te houden. De komende week zal juf Jihane op de maandag, donderdag en vrijdag werkzaam zijn. We kunnen ons voorstellen dat zowel u als uw kind zich heeft verheugd op de eerste schoolweek en begrijpen dat dit bericht als een teleurstelling komt. We hopen echter op uw begrip voor deze situatie van overmacht. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Let op: ik heb hiervoor een algemeen bericht verstuurd naar alle ouders.

Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer