Postitief geteste leerkrachten

Postitief geteste leerkrachten

Deel nieuws

Beste ouder, Assalamoe alaikoem,

Maandag a.s. start het nieuwe schooljaar en start ook uw kind op onze school. Helaas is de leerkracht van uw kind, juf Siham, positief getest en zal ze bij de start van het schooljaar nog niet aanwezig kunnen zijn. Naast juf Siham zijn nog een zestal collega’s positief getest en om die reden ook niet op school, met als gevolg dat er voor verschillende groepen een oplossing moet worden gezocht. We vragen u daarom uw kind dinsdag en woensdag nog thuis te houden. De komende week zal juf Jihane op de maandag, donderdag en vrijdag werkzaam zijn. We kunnen ons voorstellen dat zowel u als uw kind zich heeft verheugd op de eerste schoolweek en begrijpen dat dit bericht als een teleurstelling komt. We hopen echter op uw begrip voor deze situatie van overmacht. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Let op: ik heb hiervoor een algemeen bericht verstuurd naar alle ouders.

Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer