Start nieuwe schooljaar

Start nieuwe schooljaar

Deel nieuws

Beste ouder, Assalamoe alaikoem,

Maandag a.s. start het nieuwe schooljaar en start ook uw kind op onze school. Voor de vakantie heb ik u bericht dat juf Feyza en juf Nassira de leerkrachten van uw kind zullen worden.

Afgelopen donderdagochtend ben ik door juf Nassira bericht over omstandigheden die het haar niet mogelijk maken om de komende periode te starten. Uiteraard een enorme domper voor haarzelf maar ook voor onze leerlingen en de school. Daar komt nog bij dat een zestal collega’s positief is getest en dus evenmin op ieders aanwezigheid gerekend kan worden.

De komende twee weken zullen we hard werken aan het vinden van een oplossing. Dit zal, gelet op het enorme lerarentekort, een enorme uitdaging worden. In de tussentijd hoop ik dat u uw kind op dinsdag, donderdag en vrijdag thuis kunt opvangen. De school zal zorgdragen voor voldoende werk. Mochten we eerder dan twee weken een oplossing vinden dan zal u hier uiteraard direct over bericht worden.

We kunnen ons voorstellen dat zowel u als uw kind zich heeft verheugd op een geheel andere start van het schooljaar en begrijpen dat dit bericht als een enorme teleurstelling komt. Voor ons is dit niet anders. We hopen echter op uw begrip voor deze situatie van overmacht. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer