Start nieuwe schooljaar

Start nieuwe schooljaar

Deel nieuws

Beste ouder, Assalamoe alaikoem,

Maandag a.s. start het nieuwe schooljaar en start ook uw kind op onze school. Voor de vakantie heb ik u bericht dat juf Feyza en juf Nassira de leerkrachten van uw kind zullen worden.

Afgelopen donderdagochtend ben ik door juf Nassira bericht over omstandigheden die het haar niet mogelijk maken om de komende periode te starten. Uiteraard een enorme domper voor haarzelf maar ook voor onze leerlingen en de school. Daar komt nog bij dat een zestal collega’s positief is getest en dus evenmin op ieders aanwezigheid gerekend kan worden.

De komende twee weken zullen we hard werken aan het vinden van een oplossing. Dit zal, gelet op het enorme lerarentekort, een enorme uitdaging worden. In de tussentijd hoop ik dat u uw kind op dinsdag, donderdag en vrijdag thuis kunt opvangen. De school zal zorgdragen voor voldoende werk. Mochten we eerder dan twee weken een oplossing vinden dan zal u hier uiteraard direct over bericht worden.

We kunnen ons voorstellen dat zowel u als uw kind zich heeft verheugd op een geheel andere start van het schooljaar en begrijpen dat dit bericht als een enorme teleurstelling komt. Voor ons is dit niet anders. We hopen echter op uw begrip voor deze situatie van overmacht. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Activiteiten in de zomervakantie

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Nog op de valreep willen wij een aantal (sport)activiteiten met u delen welke plaatsvinden in de zomervakantie. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden.

Lees meer

Gunst, led al Adha en dank

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Gunst Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en

Lees meer