Begin nieuwe schooljaar

Begin nieuwe schooljaar

Deel nieuws

Geachte ouders, Assalamoe alaikoem,

De zomervakantie loopt ten einde en het nieuwe schooljaar start aanstaande maandag. Ik hoop dat u allen van uw welverdiende rust heeft kunnen genieten en in goede gezondheid verkeert. Het wordt wederom een uitdagend schooljaar, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we in de loop van het schooljaar weer terug kunnen keren naar het ‘oude normaal’. Ons voornemen is er in ieder geval een mooi jaar van te maken.

De leerlingen zijn maandag aanstaande vanaf 10 uur van harte welkom. Om 15.15 uur kunt u uw kind ophalen. Vanaf dinsdag worden de leerlingen op het gebruikelijke tijdstip van 8.30 uur verwacht.

Moeizame start

Na een flinke opleving in besmettingscijfers voor de zomer, gaat het landelijk nu gelukkig weer de goede kant op. Ook zien we dat de vaccinatiegraad in de zomer snel omhoog is gegaan. Het Ministerie heft de verwachting uitgesproken dat op 1 september 80-85% van de bevolking boven de 18 jaar volledig gevaccineerd zal zijn. Het percentage volledig gevaccineerden onder het onderwijspersoneel is niet precies bekend, maar gesteund door een peiling van CNV-onderwijs zal dit eerder hoger dan lager liggen. Dat is mooi nieuws en helpt in het verlagen van de kans op besmettingen en ziekte binnen de school.

In Almere ligt dit helaas anders. Onze stad zit met het aantal besmettingen in de top van Nederland en ook de vaccinatiegraad is minder hoog. Recentelijk heeft het Flevoziekenhuis opnieuw een speciale corona-afdeling geopend. Helaas is afgelopen donderdag gebleken dat de personele gezondheidssituatie op onze school op dit moment zorgelijk is. Minstens zes personeelsleden zijn positief getest. Deze collega’s zijn nog steeds ziek, herstellende en/of in quarantaine. Ondanks alle pogingen zal het ons niet lukken om alle groepen op te vangen. De groepen die dit betreft worden hier, in de loop van de dag, separaat over geïnformeerd.

Wat verandert er in het primair onderwijs?

Voor het primair onderwijs verandert er, in ieder geval tot 20 september 2021, zeer weinig. Er is sprake van volledig onderwijs. Wat er verandert, is dat het OMT in haar meest recente advies heeft aangegeven dat het preventief zelftesten door personeel tweemaal per week niet meer hoeft wanneer zij als immuun worden beschouwd. Dat is o.a. wanneer iemand volledig gevaccineerd is en twee weken heeft gewacht om de immuniteit op te bouwen. Voor de rest blijft alles bij de situatie die ook gold in de laatste weken van het schooljaar. Volwassenen blijven dus nog wel 1,5-meter afstand van elkaar houden, dus onderwijspersoneel onderling of ten opzichte van ouders en andere externen in de school. Dit betekent dat ouders niet op school kunnen worden ontvangen (tenzij dit noodzakelijk is) en dat schoolkampen en excursies weer onder voorwaarden mogen plaatsvinden. Grote bijeenkomsten zonder 1,5-meter afstand zijn nog niet mogelijk. Daarnaast blijven ook hier de basismaatregelen zoals ‘thuisblijven bij klachten en dan testen bij de GGD’ en ‘vaak handen wassen’ van kracht.

Nationaal Programma Onderwijs

Voor de zomervakantie informeerde ik u over het Nationaal Programma Onderwijs. Het Ministerie heeft ons een geldbedrag toegekend voor de uitvoering van het schoolprogramma, zodat met onze leerlingen gewerkt kan worden aan hun corona-gerelateerde vertragingen en mentaal welzijn. Uiteraard zullen we u op de hoogte houden van het verloop en eventuele knelpunten.

Tot slot

Uiteraard houden we u de komende tijd op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik hoop dat de laatste beperkingen er zo snel mogelijk af kunnen. De ambitie is en blijft dat alle leerlingen alle dagen van de week op een veilige manier onderwijs ontvangen en dat opgelopen leervertragingen zo veel mogelijk worden ingehaald en mentaal welzijn van leerlingen wordt hersteld. Een flinke opgave, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het met uw inzet en flexibiliteit een mooi schooljaar zal worden!

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer