februari 7, 2023

februari 7, 2023

Nieuws

Mededelingen

Noodhulp Turkije & Syrië

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u vast ter ore is gekomen, zijn er enorm veel slachtoffers gevallen bij de ramp in Turkije en Syrië. Wij willen als school de slachtoffers