Nieuwe groepsindeling leerjaar 2

Nieuwe groepsindeling leerjaar 2

Deel nieuws

Assalamoe alaikoem,

Beste ouders/verzorgers,

In de bijlage treft u de nieuwe indeling die vanaf aanstaande maandag 1 november zal ingaan.

Met vriendelijke groeten,

Chaima Boukhima Amina Azaouagh

Nieuwe groepsindeling leerjaar 2.pdf

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer