herindeling

herindeling

Nieuws

Nieuwe groepsindeling leerjaar 2

Assalamoe alaikoem, Beste ouders/verzorgers, In de bijlage treft u de nieuwe indeling die vanaf aanstaande maandag 1 november zal ingaan. Met vriendelijke groeten, Chaima Boukhima Amina Azaouagh Nieuwe groepsindeling leerjaar

Groepsindeling nieuwe schooljaar

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoem, Schooljaar 2020-2021 was wederom een bijzonder jaar; we kregen weer te maken met een lockdown en coronaprotocollen, een periode van afstandsonderwijs en vrije dagen in verband

De herindeling van de kleutergroepen

Beste ouders/ verzorgers, Assalamoe aleikoem In de bijlage vindt u een brief over de herindeling van de kleutergroepen. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Saida Neumann VVE-coördinator Brief herindeling