Meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding

Meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Met de verkregen NPO-gelden willen we onder meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding organiseren na schooltijd en in het weekend. In onderstaande de ons bekende informatie opgesomd:

  • doelgroep: alle leerlingen van groep 5 tot en met groep 8, ongeacht sociaal-emotioneel of cognitief niveau
  • vakgebieden: Rekenen/taal en/of iets sociaal-emotioneels/kunstzinnigs
  • prijskaartje: kosteloos, vanwege de NPO-gelden
  • startdatum: vrijdag 3 december 2021
  • einddatum: juli 2022 (tenzij anders wordt gecommuniceerd)

Op dit moment inventariseren we zowel de beschikbaarheid van leerlingen als die van het onderwijzend personeel. Ik verzoek u daarom, bij voorkeur per ommegaande, het formulier in te vullen zodat we weer verder kunnen afstemmen: https://forms.office.com/r/it2t6fRKCt

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en verwacht in de loop van de eerste twee weken van november u nader te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer