Meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding

Meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Met de verkregen NPO-gelden willen we onder meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding organiseren na schooltijd en in het weekend. In onderstaande de ons bekende informatie opgesomd:

  • doelgroep: alle leerlingen van groep 5 tot en met groep 8, ongeacht sociaal-emotioneel of cognitief niveau
  • vakgebieden: Rekenen/taal en/of iets sociaal-emotioneels/kunstzinnigs
  • prijskaartje: kosteloos, vanwege de NPO-gelden
  • startdatum: vrijdag 3 december 2021
  • einddatum: juli 2022 (tenzij anders wordt gecommuniceerd)

Op dit moment inventariseren we zowel de beschikbaarheid van leerlingen als die van het onderwijzend personeel. Ik verzoek u daarom, bij voorkeur per ommegaande, het formulier in te vullen zodat we weer verder kunnen afstemmen: https://forms.office.com/r/it2t6fRKCt

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en verwacht in de loop van de eerste twee weken van november u nader te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer