Meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding

Meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Met de verkregen NPO-gelden willen we onder meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding organiseren na schooltijd en in het weekend. In onderstaande de ons bekende informatie opgesomd:

  • doelgroep: alle leerlingen van groep 5 tot en met groep 8, ongeacht sociaal-emotioneel of cognitief niveau
  • vakgebieden: Rekenen/taal en/of iets sociaal-emotioneels/kunstzinnigs
  • prijskaartje: kosteloos, vanwege de NPO-gelden
  • startdatum: vrijdag 3 december 2021
  • einddatum: juli 2022 (tenzij anders wordt gecommuniceerd)

Op dit moment inventariseren we zowel de beschikbaarheid van leerlingen als die van het onderwijzend personeel. Ik verzoek u daarom, bij voorkeur per ommegaande, het formulier in te vullen zodat we weer verder kunnen afstemmen: https://forms.office.com/r/it2t6fRKCt

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en verwacht in de loop van de eerste twee weken van november u nader te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer