Meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding

Meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Met de verkregen NPO-gelden willen we onder meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding organiseren na schooltijd en in het weekend. In onderstaande de ons bekende informatie opgesomd:

  • doelgroep: alle leerlingen van groep 5 tot en met groep 8, ongeacht sociaal-emotioneel of cognitief niveau
  • vakgebieden: Rekenen/taal en/of iets sociaal-emotioneels/kunstzinnigs
  • prijskaartje: kosteloos, vanwege de NPO-gelden
  • startdatum: vrijdag 3 december 2021
  • einddatum: juli 2022 (tenzij anders wordt gecommuniceerd)

Op dit moment inventariseren we zowel de beschikbaarheid van leerlingen als die van het onderwijzend personeel. Ik verzoek u daarom, bij voorkeur per ommegaande, het formulier in te vullen zodat we weer verder kunnen afstemmen: https://forms.office.com/r/it2t6fRKCt

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en verwacht in de loop van de eerste twee weken van november u nader te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer