Meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding

Meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Met de verkregen NPO-gelden willen we onder meer extra leertijd in de vorm van huiswerkbegeleiding organiseren na schooltijd en in het weekend. In onderstaande de ons bekende informatie opgesomd:

  • doelgroep: alle leerlingen van groep 5 tot en met groep 8, ongeacht sociaal-emotioneel of cognitief niveau
  • vakgebieden: Rekenen/taal en/of iets sociaal-emotioneels/kunstzinnigs
  • prijskaartje: kosteloos, vanwege de NPO-gelden
  • startdatum: vrijdag 3 december 2021
  • einddatum: juli 2022 (tenzij anders wordt gecommuniceerd)

Op dit moment inventariseren we zowel de beschikbaarheid van leerlingen als die van het onderwijzend personeel. Ik verzoek u daarom, bij voorkeur per ommegaande, het formulier in te vullen zodat we weer verder kunnen afstemmen: https://forms.office.com/r/it2t6fRKCt

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben en verwacht in de loop van de eerste twee weken van november u nader te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Activiteiten in de zomervakantie

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Nog op de valreep willen wij een aantal (sport)activiteiten met u delen welke plaatsvinden in de zomervakantie. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden.

Lees meer

Gunst, led al Adha en dank

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Gunst Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en

Lees meer