Parkeersituatie en de verkeersveiligheid rondom onze school

Parkeersituatie en de verkeersveiligheid rondom onze school

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Een terugkerend onderwerp in onze berichten aan u is de parkeersituatie en de verkeersveiligheid rondom onze school. Ik geef u hierbij een update van de stand van zaken.

We merken dat het overgrote deel van onze ouders zijn best doet om te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen en ook verderop in de wijk op zoek gaat naar beschikbare parkeerplekken. Veel ouders rijden door in de richting van Kindcentrum Saffana’s of rijden een stukje om naar het Maastrichtkwartier. We ontvangen berichten dat de buurt dit zeer waardeert. We kennen waarschijnlijk allemaal de waarde van de rechten van buren in de Islaam, waar ook het beperken van de overlast onder valt, dus barakallahoe fiekoem hiervoor. Het is fijn om te horen dat buurtbewoners, mede hierdoor, steeds positiever over onze school gaan spreken.

Tegelijkertijd gaat er ook nog steeds het één en ander fout. Sommige ouders parkeren langs de gele streep (wat niet is toegestaan), stoppen midden op straat om hun kinderen uit te laten stappen, blokkeren de in- en uitgang van de parkeergarage van de flatbewoners en hinderen hulpdiensten (!) bij het bereiken van hun bestemming. Los van het feit dat de veiligheid van onze eigen kinderen hiermee in het geding is, is het begrijpelijk dat dit gedrag bij buurtbewoners (en andere ouders) de nodige irritaties opwekt. Vanuit hun (terechte) frustratie reageren buurtbewoners soms fel en kunnen ouders op hun beurt af en toe geen begrip en verdraagzaamheid opbrengen. Er hebben zich hierdoor al woordenwisselingen en zelfs een fysieke confrontatie tussen buurtbewoners en ouders voorgedaan.

Beste ouders, als we de parkeerregels negeren dan zitten we fout en als we daarop worden aangesproken, door wie dan ook, dienen we dat te accepteren en ons gedrag aan te passen. Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor het parkeergedrag van onze bezoekers en kunnen we niet veel meer doen dan u vragen rekening te houden met de verkeersveiligheid en de rechten van onze buren. Handhaving is een zaak van de politie en de gemeente. Maar laten we niet hun ingrijpen afwachten voordat we ons van onze beste kant laten zien. Tevens is dit een mooie kans om onze kinderen het voorbeeld te geven hoe ze zich dienen te gedragen in het verkeer en naar de buren toe en hoe ze met conflicten kunnen omgaan.

Alvast dank voor uw medewerking,

barakallahoe fiekoem.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Eid al-Fitr

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vorige schooljaar hadden we in onze vakantieplanning opgenomen dat de leerlingen vrij zouden krijgen op zowel dinsdag als woensdag vanwege Ied al Fitr. Deze planning

Lees meer

Schoolmaaltijden project

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op

Lees meer

Vrije dagen

Beste ouders,Salam aleikom, Bij deze wil ik u eraan herinneren dat uw kind vanaf vandaag t/m dinsdag 2 april vrij is vanwege Goede Vrijdag, 2e Paasdag en de geplande studiedag.

Lees meer