Kinderboekenweek 2022

Kinderboekenweek 2022

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Woensdag 5 oktober start één van de leukste weken van het jaar, namelijk de Kinderboekenweek! Tien dagen lang staan lezen en vooral het genieten van lezen centraal.

Het thema dit jaar is: Gi-ga-groen! In bomen klimmen en diersporen zoeken in het bos, zandkastelen maken of vliegeren op het strand, een hut bouwen of picknicken in het park of vogels spotten en een moestuintje maken in je eigen tuin. De natuur is overal om ons heen. En niet alleen buiten is er van alles te ontdekken en te doen, maar ook in boeken!

Voor de opening woensdag a.s. mogen de leerlingen speelgoed of boeken meenemen die te maken hebben met natuur, dieren of duurzaamheid. Een tip: de oceaanplaatjes van Albert Heyn! Ook komt een bekende Nederlander in enkele groepen voorlezen.

Ook voor de andere dagen van de Kinderboekenweek heeft het team van Al-Iman een leuk programma bedacht. Zo staan er een voorleeswedstrijd en een boekenruilmarkt op de planning, gaan de oudere kinderen voorlezen aan de jongere leerlingen en kunnen de kinderen gezellig in de klas lezen in het leescafé. We houden u natuurlijk op de hoogte van de verschillende activiteiten.

Lijkt het u leuk om ook eens voor te lezen in de groep of kunt u vanuit uw beroep of hobby boeiend vertellen over de natuur, het milieu, dieren of duurzaamheid, dan zijn wij naar u op zoek! U kunt de groepsleerkracht een bericht hierover sturen.

Verder bent u welkom op een koffieochtend waarbij het belang van lezen vanuit Islamitische invalshoek wordt belicht. Meer informatie hierover volgt in een apart bericht. We kijken uit naar boeiende, leerzame en gezellige dagen in shaa Allah!

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

namens de Kwaliteitsgroep Taal & Rekenen

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer