Medewerking fijne leslocatie

Medewerking fijne leslocatie

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikoem

In dit bericht vraag ik uw medewerking voor het volgende.

Start schooldag

De lessen in groep 3 beginnen stipt om 8.30 uur. De kleutergroepen hebben op maandag, woensdag en vrijdag een spelinloop tot 8.45 uur. Op de andere dagen starten ook zij om 8.30 uur. Voor een goede start van de schooldag en de rust in het gebouw vragen we u op tijd het klaslokaal en het gebouw te verlaten. Wilt u de leerkracht spreken, anders dan voor een korte mededeling, dan vragen we u om te wachten tot na schooltijd of om daar via Parro een afspraak voor te maken.

Parkeren

We zien dat vrijwel de meeste ouders zich aan de parkeerregels houden en zo zorgen voor de veiligheid van de leerlingen en een goede relatie met de overige buurtbewoners. We hoeven u niet uit te leggen hoe belangrijk beide zijn, dus onze dank hiervoor!

De ouders die in hun haast toch nog dubbel parkeren of op de oprit van één van de buren vragen we om aub te parkeren in de daarvoor bestemde vakken of langs de busbaan. Er is genoeg plaats alhamdoelillah.

Alvast bedankt voor uw medewerking. Samen met leerlingen en ouders maken we er een fijne leslocatie van in shaa Allah.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer