Afsluiting week tegen het pesten

Afsluiting week tegen het pesten

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

De ‘Week tegen pesten’ is voorbij en de leerlingen hebben in de groepen veel gepraat over en activiteiten gedaan omtrent dit onderwerp.

In het kader van de week tegen pesten hebben de leerlingen een videopresentatie gezien over de vertrouwenspersoon op onze school.

In onderstaande link kunt u zien hoe wij de leerlingen op de hoogte hebben gebracht van de vertrouwenspersoon en wat de functie is van de vertrouwenspersoon bij ons op school. Alle leerlingen hebben dit filmpje deze week bekeken en/of besproken in de groep.

https://youtu.be/2fG-mT7jdiE

Met vriendelijke groet,

Fatiha Bousandrous

Kwaliteitsgroep Actief Burgerschap & Schoolklimaat

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer