Jeugdverpleegkundige groep 7

Jeugdverpleegkundige groep 7

Deel nieuws

Assalamoe alaikoem,

Beste ouders van groep 7,

Namens de jeugdverpleegkundige doe ik u onderstaand bericht toekomen.

Beste ouders van de kinderen van groep 7 van de Al Iman,

Elk jaar krijgen de kinderen (en hun ouders) van groep 7 een afspraak bij mij voor een periodiek gezondheidsonderzoek. (Het vervolg van het consultatiebureau). Dit schooljaar gaat dat (onder andere vanwege Corona) op een andere manier.

Afgelopen januari heeft u via de post de vraag gekregen om een digitale vragenlijst in te vullen over hoe het met uw kind gaat en u heeft tegelijkertijd ook een formulier gekregen waarin u toestemming kunt geven dat ik uw kind mag wegen en meten op school.

Niet elke ouder heeft dat formulier naar ons teruggestuurd. Woensdag 6 en donderdag 7 april kom ik op school om de kinderen (van wie ik toestemming heb van de ouders) te gaan wegen en meten. De juf zal aan de kinderen van wie ik nog niet de toestemmingsverklaring voor het wegen en meten heb gekregen dit formulier alsnog meegeven naar huis. Als u het goed vindt dat ik ook uw kind kan gaan wegen en meten dan kunt u hem/haar het ingevulde formulier uiterlijk woensdagochtend 6 april weer meegeven.

U krijgt altijd een terugkoppeling van mij over de groei van uw zoon/dochter. Als mij niets bijzonders opvalt doe ik dat via een formulier dat uw kind weer meekrijgt. Valt mij wel iets op in het groeien dan zal ik u daarover bellen om dat toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,

Inge Nanninga,

Jeugdverpleegkundige.

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer