maart 29, 2022

maart 29, 2022

Nieuws

Mededeling

Jeugdverpleegkundige groep 8

Assalamoe alaikom, Beste ouders van groep 8, Namens de jeugdverpleegkundige doe ik u onderstaand bericht toekomen. Beste ouders van de kinderen van groep 8, Al weer een jaar geleden heb

Mededeling

Jeugdverpleegkundige groep 7

Assalamoe alaikoem, Beste ouders van groep 7, Namens de jeugdverpleegkundige doe ik u onderstaand bericht toekomen. Beste ouders van de kinderen van groep 7 van de Al Iman, Elk jaar