Maatregelen m.b.t. het Coronavirus

Maatregelen m.b.t. het Coronavirus

Deel nieuws

Het coronavirus houdt de wereld in zijn ban. Inmiddels is het virus in Tilburg, Amsterdam, Gorinchem en Delft opgedoken en staat de teller nu op elf coronapatiënten. Ook al is het virus (nog) niet in Almere aangetroffen, we dienen alsnog voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreid.
Dit zijn de voorzorgsmaatregelen die wij vanaf vandaag hanteren op school:
1. Tot nader order geven wij de leerlingen geen hand meer tijdens het verwelkomen en afscheid nemen.
2. Als u merkt dat uw dochter/zoon hoest, verkouden is en koorts heeft, meldt uw kind dan ziek van school.
3. Mochten wij op school bovenstaande ziekteverschijnselen constateren dan nemen wij contact met u op, om uw kind op te komen halen en de huisarts eventueel in te schakelen.
4. Bovenstaande regels gelden ook voor onze medewerkers.

In de afbeelding leest u een aantal tips die u zelf kunt hanteren. Neemt u dit ook door met uw kinderen.

Via de link leest u onder andere de actualiteiten en de veelgestelde vragen. https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Laten we het belangrijkste niet vergeten: ons vertrouwen in Allah. Moge Allah ons beschermen in sha Allah.

Met vriendelijke groet,
Samira Sbaa
Veiligheidscoördinator

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer