Beperkingen op school opheffen

Beperkingen op school opheffen

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

De coronaversoepelingen lijken duurzaam van aard. Om deze reden durven we het aan om enkele beperkingen op school deels op te heffen. We doen dit nog met de nodige voorzichtigheid. Om deze reden geldt met ingang van volgende week:

Ouders groep 1 & 2: – Ouders van leerlingen uit groep 1 & 2 betreden en verlaten de school uitsluitend via het kleuterplein. Heeft u ook een kind in groep 3 t/m 8, dan komt dit kind zelfstandig via de hoofdingang naar binnen; – Ouders van leerlingen uit groep 1 & 2 die te laat zijn (na 08.30 uur aankomen) betreden de school niet; – Er is voorlopig geen (spel)inloop. U mag bij de deur van het groepslokaal afscheid nemen van uw kind; – Ter ondersteuning staan er op het schoolplein twee pleinwachtmoeders die toezicht houden. Eén pleinwachtmoeder staat bij het hek van het kleuterplein. De andere pleinwachtmoeder staat bij de hoofdingang.

Ouders groep 3-8: De situatie blijft voor ouders die kinderen hebben in de groepen 3 t/m 8 voorlopig ongewijzigd: bij het brengen en ophalen betreden de ouders het schoolplein niet. We zijn er nog niet over uit onder welke omstandigheden we alle ouders weer op school kunnen toelaten. Na overleg met de medezeggenschapsraad zullen we u hier u te zijner tijd nader over berichten. Tot dat moment zullen we u per activiteit berichten.

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben en wens u een goed weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Wenskaart voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Als bijlage doe ik u de wenskaart voor de voorjaarsvakantie toekomen.Ter herinnering stuur ik u ook het overzicht met de vakantie- en studiedagen. Tot dinsdag 27 februari

Lees meer

Poëzie op posters

Beste ouders, Collage Almere bestaat 10 jaar, zij verzorgen lessen over kunst en cultuur op de scholen in Almere. Om het 10 jarig bestaan te vieren, deden 1.000 leerlingen, uit

Lees meer

Dag van de Directeur

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Vandaag is het de ‘Dag van de directeur’. Wij hebben onze zeer gewaardeerde directeur in het zonnetje gezet. Moge Allah zijn inzet voor de leerlingen en de

Lees meer