Kennis maken veiligheidscoördinator en vertrouwenspersonen

Kennis maken veiligheidscoördinator en vertrouwenspersonen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

Als afsluiting van ‘Week tegen pesten’ willen wij u kennis laten maken met de veiligheidscoördinator en vertrouwenspersonen.

In de bijlage leest u hier alles over.

 

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Kwaliteitscoördinator Actief burgerschap & Schoolklimaat

Brief functionarissen.pdf

Voorstellen functionarissen.pdf

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer