Kennis maken veiligheidscoördinator en vertrouwenspersonen

Kennis maken veiligheidscoördinator en vertrouwenspersonen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

Als afsluiting van ‘Week tegen pesten’ willen wij u kennis laten maken met de veiligheidscoördinator en vertrouwenspersonen.

In de bijlage leest u hier alles over.

 

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Kwaliteitscoördinator Actief burgerschap & Schoolklimaat

Brief functionarissen.pdf

Voorstellen functionarissen.pdf

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer