Klas op de plank

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

In de bijlage is de brief over de Klas op de plank toegevoegd. Tevens treft u de ‘Notitie Klas op de plank’. Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Kwaliteitscoördinator Actief burgerschap & Schoolklimaat

Notitie-Klas-op-de-Plank-1.pdf

uitnodiging klas op de plank.pdf

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer