Wijziging van de audit

Wijziging van de audit

Deel nieuws

Geachte ouders,

Assalamoe alaikoem,

Op woensdag 2 december en donderdag 3 december 2020 stond een extern audit gepland. De audit, in zijn oorspronkelijke vorm, komt door de Coronamaatregelen, helaas te vervallen. Deze audit is verzet naar mei 2021 (of zelfs daarna).

Daarvoor in de plaats zullen we de aanwezigheid van de auditor benutten om ons ambitieplan te voorzien van feedback en waar nodig te komen tot aanscherping van onze ambities. De aanwezigheid van het team achten we essentieel. Om deze reden lassen we (alleen) op donderdag 3 december een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. Mocht u niet kunnen voorzien in opvang van uw kind dan ook nu het verzoek om de leerkracht van uw kind hier per ommegaande over te berichten.

Wij willen u ook alvast informeren dat deze studiedag een vervolg krijgt op maandag 4 januari 2021. Alle kinderen zijn ook op die dagen vrij.

Met vriendelijke groet,

K. Mouhmouh

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer