Wijziging van de audit

Wijziging van de audit

Deel nieuws

Geachte ouders,

Assalamoe alaikoem,

Op woensdag 2 december en donderdag 3 december 2020 stond een extern audit gepland. De audit, in zijn oorspronkelijke vorm, komt door de Coronamaatregelen, helaas te vervallen. Deze audit is verzet naar mei 2021 (of zelfs daarna).

Daarvoor in de plaats zullen we de aanwezigheid van de auditor benutten om ons ambitieplan te voorzien van feedback en waar nodig te komen tot aanscherping van onze ambities. De aanwezigheid van het team achten we essentieel. Om deze reden lassen we (alleen) op donderdag 3 december een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. Mocht u niet kunnen voorzien in opvang van uw kind dan ook nu het verzoek om de leerkracht van uw kind hier per ommegaande over te berichten.

Wij willen u ook alvast informeren dat deze studiedag een vervolg krijgt op maandag 4 januari 2021. Alle kinderen zijn ook op die dagen vrij.

Met vriendelijke groet,

K. Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer