Wijziging van de audit

Wijziging van de audit

Deel nieuws

Geachte ouders,

Assalamoe alaikoem,

Op woensdag 2 december en donderdag 3 december 2020 stond een extern audit gepland. De audit, in zijn oorspronkelijke vorm, komt door de Coronamaatregelen, helaas te vervallen. Deze audit is verzet naar mei 2021 (of zelfs daarna).

Daarvoor in de plaats zullen we de aanwezigheid van de auditor benutten om ons ambitieplan te voorzien van feedback en waar nodig te komen tot aanscherping van onze ambities. De aanwezigheid van het team achten we essentieel. Om deze reden lassen we (alleen) op donderdag 3 december een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. Mocht u niet kunnen voorzien in opvang van uw kind dan ook nu het verzoek om de leerkracht van uw kind hier per ommegaande over te berichten.

Wij willen u ook alvast informeren dat deze studiedag een vervolg krijgt op maandag 4 januari 2021. Alle kinderen zijn ook op die dagen vrij.

Met vriendelijke groet,

K. Mouhmouh

Meer om te lezen

Activiteiten in de zomervakantie

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Nog op de valreep willen wij een aantal (sport)activiteiten met u delen welke plaatsvinden in de zomervakantie. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden.

Lees meer

Gunst, led al Adha en dank

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Gunst Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en

Lees meer