Website

Deel nieuws

Een aantal weken geleden hebben we onze website vernieuwd. Woensdag aanstaande zal ik u tijdens de koffieochtend hier wegwijs in maken. In de tussentijd nodig ik u van harte uit deze site goed door te nemen. We hebben vrijwel alle beschikbare informatie toegankelijk gemaakt. Bij ‘leerlingen’ treft u onder meer nuttige nieuwsbrieven voor rekenen, themawoorden van woordenschat en hulpkaarten voor spelling. Alle informatie is direct gerelateerd aan onze methodes. 

Onder het kopje ‘organisatie’ leest u meer over onze ambities geordend per domein. Ook treft u informatie over onze medezeggenschapsraad. Bij ‘opbrengsten’ hebben we in alle openheid alle data van de afgelopen drie schooljaren met u gedeeld: van instroom tot de tussenopbrengsten en de eindresultaten. Verder treft u op de website alle beleidsdocumenten die we intern hebben vastgelegd, de activiteitenkalender, alle nieuwsberichten, de gebedstijden en zelfs een aftelkalender ‘Ramadan’.

Tot op heden is het ons niet gelukt een website van een basisschool te vinden die zoveel informatie met u (en de buitenwereld) deelt. Onze uitdaging is echter groter: de website moet voor u vooral praktisch en bruikbaar zijn. Alle feedback en suggesties zijn dan ook van harte welkom.

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer