Website

Deel nieuws

Een aantal weken geleden hebben we onze website vernieuwd. Woensdag aanstaande zal ik u tijdens de koffieochtend hier wegwijs in maken. In de tussentijd nodig ik u van harte uit deze site goed door te nemen. We hebben vrijwel alle beschikbare informatie toegankelijk gemaakt. Bij ‘leerlingen’ treft u onder meer nuttige nieuwsbrieven voor rekenen, themawoorden van woordenschat en hulpkaarten voor spelling. Alle informatie is direct gerelateerd aan onze methodes. 

Onder het kopje ‘organisatie’ leest u meer over onze ambities geordend per domein. Ook treft u informatie over onze medezeggenschapsraad. Bij ‘opbrengsten’ hebben we in alle openheid alle data van de afgelopen drie schooljaren met u gedeeld: van instroom tot de tussenopbrengsten en de eindresultaten. Verder treft u op de website alle beleidsdocumenten die we intern hebben vastgelegd, de activiteitenkalender, alle nieuwsberichten, de gebedstijden en zelfs een aftelkalender ‘Ramadan’.

Tot op heden is het ons niet gelukt een website van een basisschool te vinden die zoveel informatie met u (en de buitenwereld) deelt. Onze uitdaging is echter groter: de website moet voor u vooral praktisch en bruikbaar zijn. Alle feedback en suggesties zijn dan ook van harte welkom.

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer