Website

Deel nieuws

Een aantal weken geleden hebben we onze website vernieuwd. Woensdag aanstaande zal ik u tijdens de koffieochtend hier wegwijs in maken. In de tussentijd nodig ik u van harte uit deze site goed door te nemen. We hebben vrijwel alle beschikbare informatie toegankelijk gemaakt. Bij ‘leerlingen’ treft u onder meer nuttige nieuwsbrieven voor rekenen, themawoorden van woordenschat en hulpkaarten voor spelling. Alle informatie is direct gerelateerd aan onze methodes. 

Onder het kopje ‘organisatie’ leest u meer over onze ambities geordend per domein. Ook treft u informatie over onze medezeggenschapsraad. Bij ‘opbrengsten’ hebben we in alle openheid alle data van de afgelopen drie schooljaren met u gedeeld: van instroom tot de tussenopbrengsten en de eindresultaten. Verder treft u op de website alle beleidsdocumenten die we intern hebben vastgelegd, de activiteitenkalender, alle nieuwsberichten, de gebedstijden en zelfs een aftelkalender ‘Ramadan’.

Tot op heden is het ons niet gelukt een website van een basisschool te vinden die zoveel informatie met u (en de buitenwereld) deelt. Onze uitdaging is echter groter: de website moet voor u vooral praktisch en bruikbaar zijn. Alle feedback en suggesties zijn dan ook van harte welkom.

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer