Live chat zondagavond

Live chat zondagavond

Deel nieuws

Naast de presentatie van de website en de medezeggenschapsraad ligt het in ons voornemen om ouders meer te betrekken bij beleid. Juf Saida heeft u hier reeds voor uitgenodigd via Parro. Graag willen we een nieuwe module uitproberen ter voorbereiding van deze bijeenkomst: op de website hebben we (rechtsonder) een live chatfunctie aangemaakt.

Morgen, zondag 1 december 2019, zal ik deze functie voor het eerst in gebruik nemen van 19.00 uur tot 20.00 uur. Ik nodig u van harte uit om hier massaal gebruik van te maken. Twee onderwerpen kunnen niet aangekaart worden: individuele casussen met betrekking tot leerlingen en zaken die betrekking hebben op een schoolfunctionaris.

Mocht deze functie van meerwaarde zijn dan kan de school deze in de toekomst vaker inzetten ten voordele van ouders die dan niet noodzakelijkerwijs fysiek op school aanwezig hoeven te zijn om de school van feedback te voorzien. 

Voor de zekerheid in de foto bij dit bericht het icoontje van de live chatfunctie. Zie de gele pijl. Als u het wolkje openklapt, verschijnt een tekstruimte.

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer