Live chat zondagavond

Live chat zondagavond

Deel nieuws

Naast de presentatie van de website en de medezeggenschapsraad ligt het in ons voornemen om ouders meer te betrekken bij beleid. Juf Saida heeft u hier reeds voor uitgenodigd via Parro. Graag willen we een nieuwe module uitproberen ter voorbereiding van deze bijeenkomst: op de website hebben we (rechtsonder) een live chatfunctie aangemaakt.

Morgen, zondag 1 december 2019, zal ik deze functie voor het eerst in gebruik nemen van 19.00 uur tot 20.00 uur. Ik nodig u van harte uit om hier massaal gebruik van te maken. Twee onderwerpen kunnen niet aangekaart worden: individuele casussen met betrekking tot leerlingen en zaken die betrekking hebben op een schoolfunctionaris.

Mocht deze functie van meerwaarde zijn dan kan de school deze in de toekomst vaker inzetten ten voordele van ouders die dan niet noodzakelijkerwijs fysiek op school aanwezig hoeven te zijn om de school van feedback te voorzien. 

Voor de zekerheid in de foto bij dit bericht het icoontje van de live chatfunctie. Zie de gele pijl. Als u het wolkje openklapt, verschijnt een tekstruimte.

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer